Trang chủ » Bộ chuyển đổi RS-232/485/422 sang Ethernet ICP DAS
Bộ chuyển đổi RS-232/485/422 sang Ethernet ICP DAS
Sản PhẩmTruyền thông công nghiệp (Industrial Communication)

Bộ chuyển đổi RS-232/485/422 sang Ethernet ICP DAS

Admin 31 Th12, 2021
Chia sẻ:
175 0

Bộ chuyển đổi nối tiếp RS-232/485/422 sang Ethernet (hoặc Serial Device Server) là một thiết bị mạng truyền dữ liệu giữa mạng cục bộ Ethernet và thiết bị nối tiếp (cổng COM). Mục đích chính của Bộ chuyển đổi nối tiếp RS-232/485/422 sang Ethernet là kết nối các thiết bị nối tiếp vào chung hệ thống mạng LAN Ethernet của máy tính. Điều này cho phép bất kỳ thiết bị nối tiếp nào được kết nối với mạng và được truy cập từ mọi nơi, kể cả từ Internet.

Bộ chuyển đổi nối tiếp sang Ethernet hoạt động thông qua việc tạo ra các cổng COM ảo (có phần cứng kết nối cổng nối tiếp thực tế, chỉ có giao diện là ảo) bắt chước cổng của PC, đánh lừa thiết bị nghĩ rằng nó được kết nối với một cổng. Máy chủ nối tiếp thực hiện việc gán địa chỉ IP và các cổng TCP cần thiết cho cổng COM ảo để thiết bị và người dùng có thể giao tiếp với thiết bị nối tiếp được gắn vào máy chủ, cũng như định tuyến lưu lượng truy cập đến thiết bị nối tiếp chính xác.

Chúng tôi MC&TT cung cấp các Bộ chuyển đổi RS-232/485/422 sang Ethernet – Serial Device Server của hãng ICP DAS đa dạng với nhiều lựa chọn.

tDS-700 Series (Tiny Device Server với PoE và DC jack)

tDS-712 CR Tiny Device Server with PoE and 1 RS-232 Port (RoHS)
tDS-712i CR Tiny Device Server with PoE and 1 Isolated RS-232 Port (RoHS)
tDSM-712 CR Tiny Device Server with PoE and 1 RS-232 Port (Metal case , RoHS)
tDS-715 CR Tiny Device Server with PoE and 1 RS-422/485 Port (RoHS)
tDS-715i CR Tiny Device Server with PoE and 1 Isolated RS-422/485 Port (RoHS)
tDS-718 CR Tiny Device Server with PoE and 1 RS-232/422/485 Port (RoHS)
tDS-718i CR Tiny Device Server with PoE and 1 Isolated RS-232/422/485 Port (10-Pin Terminal Block, RoHS)
tDS-718i-D CR Tiny Device Server with PoE, Power Isolation and 1 RS-232/422/485 Port (Male DB-9, RoHS)
tDS-722 CR Tiny Device Server with PoE and 2 RS-232 Ports (RoHS)
tDS-722i CR Tiny Device Server with PoE and 2 Isolated RS-232 Ports (RoHS)
tDS-724 CR Tiny Device Server with PoE and 1 RS-232 and 1 RS-485 Ports (RoHS)
tDS-724i CR Tiny Device Server with PoE and 1 Isolated RS-232 and 1 Isolated RS-485 Ports (RoHS)
tDS-725 CR Tiny Device Server with PoE and 2 RS-485 Ports (RoHS)
tDS-725i CR Tiny Device Server with PoE and 2 Isolated RS-485 Ports (RoHS)
tDS-732 CR Tiny Device Server with PoE and 3 RS-232 Ports (RoHS)
tDS-732i CR Tiny Device Server with PoE and 3 Isolated RS-232 Ports (RoHS)
tDS-734 CR Tiny Device Server with PoE and 2 RS-232 and 1 RS-485 Ports (RoHS)
tDS-734i CR Tiny Device Server with PoE and 2 Isolated RS-232 and 1 Isolated RS-485 Ports (RoHS)
tDS-735 CR Tiny Device Server with PoE and 3 RS-485 Ports (RoHS)
tDS-735i CR Tiny Device Server with PoE and 3 Isolated RS-485 Ports (RoHS)

tDS-700-T Series (Tiny Device Server với DC Terminal Block)

tDS-718-T CR Tiny (1x RS-232/422/485) Serial-to-Ethernet Device Server (RoHS)
tDS-718i-T CR Tiny (1x Isolated RS-232/422/485) Serial-to-Ethernet Device Server(10-Pin Terminal Block) (RoHS)

iDS Series Intelligent Serial-to-Ethernet Device Servers

iDS-718i-D CR Intelligent Device Server with 1 RS-232/422/485 (Isolated, RoHS, DB9)
iDS-718iM-D CR Intelligent Device Server with 1 RS-232/422/485 (Isolated, Metal Case,RoHS, DB9)
iDS-728i-T CR Intelligent Device Server with 2 RS-232/422/485 (RoHS,Terminal block)
iDS-728iM-T CR Intelligent Device Server with 2 RS-232/422/485 (Metal Case,RoHS,Terminal block)
iDS-448iM-D CR Intelligent Device Server with 4 RS-232/422/485 (Isolated, Metal Case,RoHS, DB9)

DS-700 Series Non-Programmable Device Servers

DS-712 CR Device Server with one RS-232 port
DS-715 CR Device Server with one RS-422 / RS-485 port

PDS-700 Series Programmable Device Servers

PDS-720 CR Programmable Device Server with one RS-232 and one RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDS-720D CR Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDS-721 CR Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485, six DI and seven DO ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-721 CR PDS-721 CR with Metal Case
PDS-721D CR Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485, six DI , seven DO ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-721D CR PDS-721D CR with Metal Case
PDS-732 CR Programmable Device Server with two RS-232, one RS-485, four DI and four DO ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-732 CR PDS-732 CR with Metal Case
PDS-732D CR Programmable Device Server with two RS-232, one RS-485, four DI , four DO ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-732D CR PDS-732D CR with Metal Case
PDS-734 CR Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485, one RS-422, four DI and four DO ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-734 CR PDS-734 CR with Metal Case
PDS-734D CR Programmable Device Server with one RS-232, one RS-485, one RS-422, four DI , four DO ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-734D CR PDS-734D CR with Metal Case
PDS-742 CR Programmable Device Server with three RS-232 and one RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-742 CR PDS-742 CR with Metal Case
PDS-742D CR Programmable Device Server with three RS-232 , one RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-742D CR PDS-742D CR with Metal Case
PDS-743 CR Programmable Device Server with three RS-232, one RS-485, four DI and four DO ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-743 CR PDS-743 CR with Metal Case
PDS-743D CR Programmable Device Server with three RS-232, one RS-485, four DI , four DO ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-743D CR PDS-743D CR with Metal Case
PDS-752 CR Programmable Device Server with four RS-232 and one RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-752 CR PDS-752 CR with Metal Case
PDS-752D CR Programmable Device Server with four RS-232 , one RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-752D CR PDS-752D CR with Metal Case
PDS-755 CR Programmable Device Server with one RS-232 and four RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-755 CR PDS-755 CR with Metal Case
PDS-755D CR Programmable Device Server with one RS-232 , four RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-755D CR PDS-755D CR with Metal Case
PDS-762 CR Programmable Device Server with five RS-232 , one RS-485 ports and one DI and two DO ports  (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-762 CR PDS-762 CR with Metal Case
PDS-762D CR Programmable Device Server with five RS-232 one RS-485 ports and one DI and two DO ports and LED display  (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-762D CR PDS-762D CR with Metal Case
PDS-782 CR Programmable Device Server with seven RS-232 and one RS-485 ports (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-782 CR PDS-782 CR with Metal Case
PDS-782-25/D6 CR Programmable Device Server with 7-port RS-232 and 1-port RS-485 (RoHS) Include one CA-0910 cable and one CA-9-2505D cable
PDS-782D CR Programmable Device Server with seven RS-232 , one RS-485 ports and LED display (RoHS) Includes one CA-0910 cable
PDSM-782D CR PDS-782D CR with Metal Case
PDS-782D-25/D6 CR Programmable Device Server with 7-port RS-232 and 1-port RS-485 with LED display (RoHS) Include one CA-0910 cable and one CA-9-2505D cable

PDS-8×1 Series Programmable Device Servers

PDS-811 CR Programmable Device Server with 1 Expansion Slot
PDS-821 CR Programmable Device Server with 2 Expansion Slots

I-8K Serial Modules (Optional)

I-8112iW-G CR 2-port Isolated RS-232 Module (RoHS)
I-8114W-G CR 4-port Non-isolated RS-232 Module (RoHS)
I-8114iW-G CR 4-port Isolated RS-232 Module (RoHS)
I-8142iW-G CR 2-port Isolated RS-422/485 Module (RoHS)
I-8144iW-G CR 4-port Isolated RS-422/485 Module (RoHS)

PPDS-700 Series Programmable Device Servers

PPDS-720-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port and 1 RS-485 port
PPDS-720D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable
PPDS-721-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port and 1 RS-485 port
PPDS-721D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS)  Includes One CA-0910 Cable
PPDSM-721-MTCP CR PPDS-721-MTCP with Metal Case
PPDSM-721D-MTCP CR PPDSM-721D-MTCP CR with Metal Case
PPDS-732-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 2 RS-232 ports and 1 RS-485 port
PPDS-732D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 2 RS-232 port, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable
PPDSM-732-MTCP CR PPDS-732-MTCP with Metal Case
PPDSM-732D-MTCP CR PPDS-732D-MTCP CR with Metal Case
PPDS-734-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 1 RS-485 port and 1 RS-422/485 port
PPDS-734D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 1 RS-485 port, 1 RS-422/485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable
PPDSM-734-MTCP CR PPDS-734-MTCP with Metal Case
PPDSM-734D-MTCP CR PPDS-734D-MTCP CR with Metal Case
PPDS-742-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 3 RS-232 ports and 1 RS-485 port
PPDS-742D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 3 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable
PPDSM-742-MTCP CR PPDS-742-MTCP with Metal Case
PPDSM-742D-MTCP CR PPDS-742D-MTCP CR with Metal Case
PPDS-743-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 3 RS-232 ports and 1 RS-485 port
PPDS-743D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 3 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable
PPDSM-743-MTCP CR PPDS-743-MTCP with Metal Case
PPDSM-743D-MTCP CR PPDS-743D-MTCP CR with Metal Case
PPDS-752-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 4 RS-232 ports and 1 RS-485 port
PPDS-752D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 4 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable
PPDSM-752-MTCP CR PPDS-752-MTCP with Metal Case
PPDSM-752D-MTCP CR PPDS-752D-MTCP CR with Metal Case
PPDS-755-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port and 4 RS-485 ports
PPDS-755D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 1 RS-232 port, 4 RS-485 ports and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable
PPDSM-755-MTCP CR PPDS-755-MTCP with Metal Case
PPDSM-755D-MTCP CR PPDS-755D-MTCP CR with Metal Case
PPDS-762-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 5 RS-232 ports and 1 RS-485 port
PPDS-762D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 5 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable
PPDSM-762-MTCP CR PPDS-762-MTCP with Metal Case
PPDSM-762D-MTCP CR PPDS-762D-MTCP CR with Metal Case
PPDS-782-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 7 RS-232 ports and 1 RS-485 port
PPDS-782D-MTCP CR Programmable Device Server with PoE, Modbus Gateway, 7 RS-232 ports, 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS) Includes One CA-0910 Cable
PPDSM-782-MTCP CR PPDS-782-MTCP with Metal Case
PPDSM-782D-MTCP CR PPDS-782D-MTCP CR with Metal Case

DS-2200 Series(Device Server với PoE và Terminal Block)

DS-2212i CR Device Server with 2-port Ethernet Switch and 1 Isolated RS-232 Port (RoHS)
DS-2222i CR Device Server with 2-port Ethernet Switch and 2 Isolated RS-232 Ports (RoHS)
DS-2232i CR Device Server with 2-port Ethernet Switch and 3 Isolated RS-232 Ports (RoHS)
DS-2215i CR Device Server with 2-port Ethernet Switch and 1 Isolated RS-422/485 Port (RoHS)
DS-2225i CR Device Server with 2-port Ethernet Switch and 2 Isolated RS-422/485 Port (RoHS)
DS-2235i CR Device Server with 2-port Ethernet Switch and 3 Isolated RS-422/485 Port (RoHS)

PPDS-700-IP67 Series

PPDS-742-IP67 CR Programmable Device Server with 2 RS-232 ports, 2 RS-485 ports, PoE and IP67 Casing (RoHS)

PDS-220Fx Series

PDS-220FT CR Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485 and 1 Multi-mode ST Fiber Ports (RoHS)
PDS-220FC CR Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485 and 1 Multi-mode SC Fiber Ports (RoHS)
PDS-220FCS CR Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485 and 1 Single-mode SC Fiber Ports (RoHS)
PDS-220FCS-60 CR Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485, and 1 Single-mode SC Fiber Ports (RoHS)
PDS-5105D-MTCP CR Programmable Device Server with 10 RS-485 Ports, 2-Port Switch and LED Display (RoHS)
Từ khóa:
Chia sẻ:
175 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.