Trang chủ » Bo mạch mở rộng – Daughter Boards ICP DAS
Bo mạch mở rộng – Daughter Boards ICP DAS
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

Bo mạch mở rộng – Daughter Boards ICP DAS

Admin 11 Th1, 2022
Chia sẻ:
434 0

ICP DAS cung cấp các bo mạch đầu cuối – DAQ Daughter Board, bo mạch mở rộng DIO – DIO Daughter Board cho Card PCI/ PCI Express/ ISA mở rộng, bo mạch điều khiển chuyển động – Motion Control Daughter Board, Module Relay,…

DAQ Daughter Board

Screw Terminal Board

ADP-20 CR 20-pin extender  Include :CA-2002(20-pin Flat Cable 0.2m)
ADP-20/PCI CR 20-pin extender(PCI Bus)  Include :CA-2002(20-pin Flat Cable 0.2m)
ADP-37 CR 50-pin opto-22 port to DB-37 adapter  Include :CA-5002(50-pin Flat Cable 0.2m)
ADP-37/PCI CR 50-pin opto-22 port to DB-37 adapter(PCI Bus)  Include :CA-5002(50-pin Flat Cable 0.2m)
ADP-50 50-pin extender  Include :CA-5002(50-pin Flat Cable 0.2m)
ADP-50/PCI CR 50-pin extender(PCI Bus)  Include :CA-5002(50-pin Flat Cable 0.2m)RoHS
DB-1825 CR Daughter Board for PCI-1802 with 1 meter D-Sub 37-pin cable
Include :CA-3710(37-pin D-sub Cable 1.0m)
DB-1825/DIN CR DB-1825 with DIN-Rail Mounting Kit
DB-1825/2 CR Daughter Board for PCI-1802 with 2 meter D-Sub 37-pin cable
Include :CA-3720(37-pin D-sub Cable 2.0m) RoHS
DB-1825/2/DIN CR DB-1825/2 with DIN-Rail Mounting Kit RoHS
DB-8025 CR Screw Terminal Board with two 20-pin flat-cable
Include :CA-2010 x 2(20-pin Flat Cable 1.0m)
DB-8125 CR Screw Terminal Board with two 20-pin flat-cable
Include :CA-3710(37-pin D-sub Cable 1.0m)
DB-8225 Daughter Board for A-82X series, PCI-1800 with 1 meter D-Sub 37-pin cable
Include :CA-3710(37-pin D-sub Cable 1.0m)
DB-8225/DIN DB-8225 with DIN-Rail Mounting Kit
DB-8225/2 Daughter Board for A-82X series, PCI-1800 with 2 meter D-Sub 37-pin cable
Include :CA-3720(37-pin D-sub Cable 2.0m)
DB-8225/2/DIN DB-8225/2 with DIN-Rail Mounting Kit
DB-8325 CR Screw Terminal Board with 1 meter D-Sub 37-pin cable
Include :CA-3710(37-pin D-sub Cable 1.0m)
DB-8325/2 CR Screw Terminal Board with 2 meter D-Sub 37-pin cable
Include :CA-3720(37-pin D-sub Cable 2.0m)
DB-8425 Screw terminal Board for PISO-DA2 with two 1.5 meter D-Sub 9-pin cables
Include :CA-0920(9-pin D-sub Cable 2.0m)
DB-8425/DIN DB-8425 with DIN-Rail Mounting Kit
DB-37 CR direct connect 37-pin termination board
DN-09-2 CR I/O Connector Block with DIN-Rail Mounting and two 9-pin Male Header  Include : CA-0915 x 2(9-pin D-sub Cable 1.5m)
DN-09-2F CR I/O Connector Block with DIN-Rail Mounting and two 9-pin Male Header
Includes : CA-0910F x 2 (9-pin Female-Female D-sub Cable 1.0m)
DN-20 CR I/O Connector Block with DIN-Rail Mounting and two 20-pin Header
Include :CA-2010(20-pin Flat Cable 1m)
DN-20/N CR DN-20 without DIN-Rail Mount
DN-20-381 I/O Connector Block with DIN-Rail Mounting and two 20-pin Header
Include : CA-2010(20-pin Flat Cable 1m)
DN-20M CR Manual-Pulsar-Generator (MPG) and FRnet Input Board for PISO-PS600/VS600/PMDK
DN-25 CR I/O Connector Block with DIN-Rail Mounting,25/9 pin D-sub Connector
Include :CA-0920(9-pin D-sub Cable 2.0m)  CA-2520(25-pin D-sub Cable 2.0m)
DN-25/N CR DN-25 without DIN-Rail Mount
DN-37 CR I/O Connector Block (Pitch= 5.08 mm) with DIN-Rail Mounting and D-sub 37-pin connector (RoHS) Include one CA-3710 (37-pin Male-Male D-sub cable 1.0 M)
DN-37/2 CR I/O Connector Block (Pitch= 5.08 mm) with DIN-Rail Mounting and D-sub 37-pin connector (RoHS) Include one CA-3720 (37-pin Male-Male D-sub cable 2.0 M)
DN-37/N CR DN-37 without DIN-Rail Mount (RoHS)
DN-37-A CR I/O Connector Block (Pitch= 5.08 mm) with DIN-Rail Mounting and DN-37 Male-Female D-sub Cable 1M Cable(45°) (RoHS)
DN-37/N-A CR DN-37-A without DIN-Rail Mount (RoHS)
DN-37-AM/2 CR I/O Connector Block (Pitch= 5.08 mm) with DIN-Rail Mounting and D-sub 37-pin connector (RoHS) Include one CA-3720AM (37-pin Male-Female D-sub cable 2 M)
DN-37-381 CR I/O Connector Block (Pitch=3.81 mm) with DIN-Rail Mountingand Male-Male D-sub 1 M Cable (45°) (RoHS) Include :CA-3710(37-pin D-sub cable 1.0m)
DN-37-381-A CR I/O Connector Block (Pitch= 3.81 mm) with DIN-Rail Mountingand DN-37 Male-Female D-sub Cable 1M Cable(45°) (RoHS)
DN-50 CR  I/O Connector Block with DIN-Rail Mounting and 50-pin Header
Include :CA-5015(50-pin Flat Cable 1.5m) RoHS
DN-50/N CR DN-50 without DIN-Rail Mount RoHS
DN-50-381  I/O Connector Block with DIN-Rail Mounting and 50-pin Header
Include :CA-5015( 50-pin Flat Cable 1.5m)
DN-100 CR I/O Connector Block (Pitch= 381 mm) with DIN-Rail Mounting and 100-pin SCSI II female connector (RoHS)
DN-100-CA CR I/O Connector Block (Pitch= 381 mm) with DIN-Rail Mounting and 100-pin SCSI II female connector (RoHS)Include one CA-SCSI100-15 (SCSI II 100-pin & 100-pin Male connector cable 1.5 M)

DIO Daughter Board

DB-32R CR 32-channel Relay Output Board RoHS
DB-37 CR direct connect 37-pin termination board
DB-16P CR 16 Channel Bi-direction Isolated Input Board
Include : CA-2010 (20-pin Flat Cable 1m)
DB-16R CR 16 Channel Relay Output Board  Include : CA-2010 (20-pin Flat Cable 1m)
DB-16P8R CR 16-channel Opto-isolated digital input & 8-channel Relay output
Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m)
DB-16P8R/DIN CR DB-16P8R with DIN-Rail Mounting Kit
DB-16P8R/D CR 16 Channel Isolated Input & 8-channel relay output Board with 1M D-sub 37pin Cable  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m)
DB-16P8R/D/DIN CR DB-16P8R/D with DIN-Rail Mounting
DB-16P16R CR 16-channel Input Terminal and 16-channel Relay Output Board
DB-16P16R/DIN CR 16-channel Input Terminal and 16-channel Relay Output Board
DB-24R/12 CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Relay Board with 1.5 meter 50-pin flat-cable (12V)  Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m)
DB-24R/24 CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Relay Board with 1.5 meter 50-pin flat-cable (24V)  Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m)
DB-24RD/12 CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Relay Board with D-Sub37 connector (12V)  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m)
DB-24RD/24 CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Relay Board with D-Sub37 connector (24V)  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m) RoHS
DB-24R/12/DIN CR DB-24R/12 with DIN-Rail mounting kit
DB-24R/24/DIN CR DB-24R/24 with DIN-Rail Mounting kit
DB-24RD/12/DIN CR DB-24RD/12 with DIN-Rail mounting kit
DB-24RD/24/DIN CR DB-24RD/24 with DIN-Rail Mounting Kit
DB-24PR/12 CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Power Relay Board with 1.5 meter 50-pin flat-cable (12V)  Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m) RoHS
DB-24PR/24 CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Power Relay Board with 1.5 meter 50-pin flat-cable (24V)  Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m)
DB-24PRD/12 CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Power Relay Board (12V) with D-Sub 37 connector  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m) RoHS
DB-24PRD/24 CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Power Relay Board (24V) with D-Sub 37 connector  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m) RoHS
DB-24PR/12/DIN CR DB-24PR/12 with DIN-Rail mounting kit RoHS
DB-24PR/24/DIN CR DB-24PR/24 with DIN-Rail Mounting kit
DB-24PRD/12/DIN CR DB-24PRD/12 with DIN-Rail Mounting Kit RoHS
DB-24PRD/24/DIN CR DB-24PRD/24V with DIN-Rail Mounting Kit RoHS
DB-24P CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Opto-Isolated Input Board
Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m)
DB-24PD CR 24 Channel OPTO-22 Compatible Opto-Isolated Input Board with D-Sub 37 connector  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1.5m)
DB-24P/DIN CR DB-24P with DIN-Rail Mounting Kit
DB-24PD/DIN CR DB-24PD with DIN-Rail Mounting Kit
DB-24POR 24-channel photo MOS Relay Output Board with 1.5 meter 50-pin flat-cable
Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m)
DB-24POR/D 24-channel photo MOS Relay Output Board with 1 meter D-Sub 37-pin cable
Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m)
DB-24POR/DIN DB-24POR with DIN-Rail Mounting Kit
DB-24POR/D/DIN DB-24POR/D with DIN-Rail Mounting Kit
DB-24OD 24-channel Open-drain Output Board  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m)
DB-24OD/DIN DB-24OD with DIN-Rail Mounting
DB-24C CR 24-channel open-collector output board with 1.5 meter 50-pin flat-cable
Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m)
DB-24C/D CR 24-channel open-collector output board with 1 meter 37-pin D-Sub cable  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m)
DB-24C/DIN CR DB-24C with DIN-Rail Mounting Kit
DB-24C/D/DIN CR DB-24C/D with DIN-Rail Mounting Kit
DB-24SSR 24-channel Solid State Relay Output Board with 1.5 meter 50-pin flat-cable  Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m)
DB-24SSR/D 24-channel Solid State Relay Output Board with 1 meter D-Sub 37-pin cable  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m)
DB-24SSR/DIN DB-24SSR with DIN-Rail Mounting Kit
DB-24SSR/D/DIN DB-24SSR/D with DIN-Rail Mounting Kit
DB-24SSRDC 24-channel OPTO-22 compatible Solid-State Relay Output Board Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5 m)
DB-24SSRDC/D 24-channel Solid-State Relay Output Board Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1 m)
DB-12SSR 12-channel Solid State Relay Output Board with 1.5 meter 50-pin flat cable  Include : CA-5015 (50-pin Flat Cable 1.5m)
DB-12SSR/D 12-channel Solid State Relay Output Board with 1 meter D-Sub 37-pin cable  Include : CA-3710 (37-pin D-sub Cable 1m)
DB-12SSR/DIN DB-12SSR with DIN-Rail Mounting Kit
DB-12SSR/D/DIN DB-12SSR/D with DIN-Rail Mounting Kit
DB-889D 16 Channel Multiplexer and Signal Conditioning Board for A-82X series Board  Include :CA-3710 : 37-pin D-sub Connector Cable 1m  CA-2010 : 20-pin Flat Cable 1m
DN-8K32R CR 32-channel relay output board Include : CA-3705A (37 Pin Male-Female D-sub cable 0.5M)
DN-8K16P16R CR 16-channel digital input terminal and 16-channel relay (Form A, 3A) output board (Pitch= 3.81 mm) with DIN-rail Mounting. Include: CA-3705A (DB37 Male to Female Cable, 90º, 0.5 M)

Relay Module

RM-104 CR 4-channel power relay module , 1 form C
RM-108 CR 8-channel power relay module , 1 form C
RM-116 CR 16-channel power relay module , 1 form C
RM-204 CR 4-channel power relay module , 2 form C
RM-208 CR 8-channel power relay module , 2 form C
RM-216 CR 16-channel power relay module , 2 form C
DN-PR4 CR 4-channel power relay module , 1 form C
DN-PR4/N CR 4-channel power relay module , 1 form C without DIN-Rail Mount
DN-SSR4 CR 4-channel solid state relay module , 1 form A
DN-SSR4/N CR 4-channel solid state relay module , 1 form A without DIN-Rail Mount
DN-SSR4DC CR 4-channel DC-type Form-A Solid State Relay module
RM-20.22 CR 2 Pole 16 A Step relays for direct 35 mm rail (EN 50022) mounting
RM-22.22 CR 2 Polel, 20 A relay for direct 35 mm rail (EN 50022) mounting
RM-38.61 CR RM-38 1CO 6A (5 piece in one box)
RM-38-093.20 20-way jumper link
RM-48.61 ONE CHANNEL DIN-RAIL RELAY MODULE ( 4 pcs in one package )
RM-48.62 ONE CHANNEL DIN-RAIL RELAY MODULE ( 4 pcs in one package )
RM-48-095.18 18-way jumper link

Motion Control Daughter Board

Terminal Boards

DN-68 CR Encoder Input Board for PISO-ENCODER300(U)/ PISO-ENCODER600(U) (RoHS)
DN-68A CR DIN-Rail Mountable I/O Connector Block with 68-pin SCSI II Female Connector (RoHS)
DB-200 Encoder input board for Servo 300
DB-8R Relay board for Servo 300 and PISO-PS300
DN-20M CR Manual-Pulsar-Generator (MPG) and FRnet Input Board for PISO-PS600/VS600/PMDK
DN-84100U CR Universal Snap-on Wiring Terminal Board for PISO-PS410 and PISO-PS810

2-axis Terminal Boards: DN-8237 Series

DN-8237UB CR Universal Snap-on Wiring Terminal Board
DN-8237GB CR DN-8237GB is for general purpose usage
DN-8237MB CR DN-8237MB is for Mitsubishi servo J2 Amplifier
DN-8237PB CR DN-8237PB is for Panasonic servo minas A Amplifier
DN-8237DB CR DN-8237DB is for Delta ASDA A servo Amplifier
DN-8237YB CR DN-8237YB is for Yaskawa servo Amplifier

3-axis Terminal Boards: DN-8368 Series

DN-8368GB CR Photo-isolated terminal board for ICPDAS 3-axis stepper/servo controller for general purpose usage
DN-8368MB CR Photo-isolated terminal board for ICPDAS 3-axis stepper/servo controller for Mitsubishi servo J2 Amplifier
DN-8368UB CR Photo-isolated Universal Snap-on Wiring Terminal Board

4-axis Terminal Boards: DN-8468 Series

DN-8468UB CR Photo-isolated Universal Snap-on Wiring Terminal Board
DN-8468FB CR Photo-isolated Snap-on Wiring Terminal Board for Fuji FALDIC-W Servo Amplifier
DN-8468GB CR Photo-isolated General Purpose Wiring Terminal Board
DN-8468MB CR Photo-isolated Snap-on Wiring Terminal Board for Mitsubishi MELSERVO-J2 Servo Amplifier
DN-8468PB CR Photo-isolated Snap-on Wiring Terminal Board for Panasonic MINAS A4/A5 Servo Amplifier
DN-8468DB CR Photo-isolated Snap-on Wiring Terminal Board for Delta ASDA-A Servo Amplifier
DN-8468YB CR Photo-isolated Snap-on Wiring Terminal Board for Yaskawa Sigma II/III/V Servo Amplifier
Từ khóa:
Chia sẻ:
434 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.