Trang chủ » Cảm biến đo khói, PM2.5, khí, CO, CO2, NH3, H2S, HCHO, TVOC ICP DAS
Cảm biến đo khói, PM2.5, khí, CO, CO2, NH3, H2S, HCHO, TVOC ICP DAS
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

Cảm biến đo khói, PM2.5, khí, CO, CO2, NH3, H2S, HCHO, TVOC ICP DAS

Admin 21 Th12, 2021
Chia sẻ:
229 0

ICP DAS cung cấp các cảm biến công nghiệp khác nhau để đo khói, các chất dạng hạt (PM2.5), đo khí gas, chất lượng ô nhiễm không khí (CO, CO2, NH3, H2S, HCHO, TVOC) và phát hiện rò rỉ chất lỏng trong sản xuất thông minh, tòa nhà thông minh và các ứng dụng IIoT.

Các cảm biến đo của ICP DAS hỗ trợ nhiều giao diện truyền thông như RS-485, Ethernet/PoE, Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, hỗ trợ giao thức DCON, Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT,… có thể được tích hợp dễ dàng vào các hệ thống HMI hoặc SCADA hiện có. Ngoài ra, 1 số series còn hỗ trợ màn hình LCD, tính năng Data Logger để lưu trữ dữ liệu đo.

Cảm biến đo Nhiệt độ (T.) / Độ ẩm (RH) / Ánh sáng (I) DL-10/DL-100 Series

DL-10 CR Remote Temperature and Humidity Sensing Module, Using Modbus RTU Protocol (White Cover) (RoHS)
DL-10-BK CR Remote Temperature and Humidity Sensing Module Using Modbus RTU Protocol (Black Cover) (RoHS)
DL-100T485 CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with LCD Display, Using DCON Protocol (Black Cover) (RoHS)
DL-100T485-W CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with LCD Display, Using DCON Protocol (White Cover) (RoHS)
DL-100TM485 CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with LCD Display, Using Modbus RTU Protocol (Black Cover) (RoHS)
DL-100TM485-W CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with LCD Display, Using Modbus RTU Protocol (White Cover) (RoHS)
DL-100T485P CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with High Accuracy and LCD Display, Using DCON Protocol (Black Cover) (RoHS)
DL-100T485P-W CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with High Accuracy and LCD Display, Using DCON Protocol (White Cover) (RoHS)
DL-100TM485P CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with High Accuracy and LCD Display, Using Modbus RTU Protocol (Black Cover) (RoHS)
DL-100TM485P-W CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with High Accuracy and LCD Display, Using Modbus RTU Protocol (White Cover) (RoHS)
DL-100TMS-ZT CR (Asia Only) ZigBee Temperature and Humidity Module (ZigBee Router) (RoHS) (Asia Only)
DL-100-E CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with LCD Display, Using Modbus TCP and MQTT Protocols (Black Cover) (RoHS)
DL-100-E-W CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with LCD Display, Using Modbus TCP and MQTT Protocols (White Cover) (RoHS)
DL-100S-E CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with LCD Display, Using Modbus TCP and MQTT Protocols (Black Cover) (RoHS)
DL-100S-E-W CR IP66 Remote Temperature and Humidity Data Logger with LCD Display, Using Modbus TCP and MQTT Protocols (White Cover) (RoHS)
DL-101-E CR IP66 Remote Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm, Using Modbus TCP and MQTT Protocols (Black Cover) (RoHS)
DL-101-E-W CR IP66 Remote Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm, Using Modbus TCP and MQTT Protocols (White Cover) (RoHS)
DL-101S-E CR IP66 Remote Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm, Using Modbus TCP and MQTT Protocols (Black Cover) (RoHS)
DL-101S-E-W CR IP66 Remote Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm, Using Modbus TCP and MQTT Protocols (White Cover) (RoHS)
DL-110-E CR IP67 Remote Illuminance/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module with LCD Display, Using DCON, Modbus RTU, Modbus TCP and MQTT Protocols (Black Cover) (RoHS)
DL-110-E-W CR IP67 Remote Illuminance/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module with LCD Display, Using DCON, Modbus RTU, Modbus TCP and MQTT Protocols (White Cover) (RoHS)
DL-120-E CR IP67 Remote Illuminance Data Logger Module with LCD Display, Using DCON, Modbus RTU, Modbus TCP and MQTT Protocols (Black Cover) (RoHS)
DL-120-E-W CR IP67 Remote Illuminance Data Logger Module with LCD Display, Using DCON, Modbus RTU, Modbus TCP and MQTT Protocols (White Cover) (RoHS)

Cảm biến đo Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng iSN-201 Series

iSN-201-E CR Illuminance, Temperature and Humidity Sensor Module (Ethernet) (RoHS)
iSN-201-WF CR (Asia Only) Illuminance, Temperature and Humidity Sensor Module (Wi-Fi) (RoHS)

Cảm biến đo Nhiệt độ/ Độ ẩm/ CO/ CO2/ HCHO/ TVOC/ NH3/ H2S/ CH4/ PM2.5

CL-201-E CR Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-201-WF CR Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
CL-202-E CR Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-WF CR Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
CL-203-E CR Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-WF CR Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
CL-204-E CR Remote HCHO/TVOC/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-205-E CR NH3/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RS-485, Ethernet PoE) (RoHS)
CL-206-E CR H2S/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RS-485, Ethernet PoE) (RoHS)
CL-207-E CR Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-208-E CR Remote TVOC/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485 Interfaces and PoE (RoHS)
CA-RJ45-04 RJ45 Cable, Male-Female, 30cm
CL-211 CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212 CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213 CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-210-E CR Remote PM2.5/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-210-WF CR Remote PM2.5/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
CL-211-E CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-211-WF CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
CL-212-E CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212-WF CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
CL-213-E CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213-WF CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
EWB-C150 External Wall Box for CL-200 series
FLT-C001 Replaceable Filter Patch

DL-300 Series (CO/CO2/H2S/NH3/HCHO/TVOC/Temperature/Humidity)

DL-301 CR Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-302 CR Remote CO2/Temperature/Humidity Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-303 CR Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-301-WF CR Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
DL-302-WF CR Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
DL-303-WF CR Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
DL-301-IP65 CR Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485 and PoE (RoHS)
DL-302-IP65 CR Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-303-IP65 CR Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-301-WF-IP65 CR Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi and PoE (RoHS)
DL-302-WF-IP65 CR Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi and PoE (RoHS)
DL-303-WF-IP65 CR Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi and PoE (RoHS)

DL-1000 Series (CO/CO2/H2S/NH3/HCHO/TVOC/Temperature/Humidity)

DL-1020 CR Remote PM1/2.5/10/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485 and PoE (RoHS)
DL-1021 CR Remote PM1/2.5/10/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485 and PoE (RoHS)
DL-1022 CR Remote PM1/2.5/10/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485 and PoE (RoHS)
DL-1023 CR Remote PM1/2.5/10/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485 and PoE (RoHS)
DL-1038 CR Remote PM1/2.5/10/CO/CO2/TVOC/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485 and PoE (RoHS)

 

Từ khóa:
Chia sẻ:
229 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.