Trang chủ » Card PCI/ PCI Express/ ISA mở rộng I/O ICP DAS
Card PCI/ PCI Express/ ISA mở rộng I/O ICP DAS
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

Card PCI/ PCI Express/ ISA mở rộng I/O ICP DAS

Admin 16 Th12, 2021
Chia sẻ:
423 0

Chúng tôi MC&TT tự hào là nhà phân phối chính thức và tích hợp hệ thống của hãng ICP DAS tại Việt Nam.

MC&TT phân phối đầy đủ các dòng sản phẩm của ICP DAS bao gồm Thiết bị và giải pháp tự động hóa IoT, Bộ lập trình nhúng PAC; Module I/O RS-485, Ethernet, Wi-Fi, Zigbee; Thiết bị truyền dẫn công nghiệp Switch mạng, Gateway, Converter, Bo mạch I/O, Card PCI mở rộng…

ICP DAS cung cấp nhiều loại Card PCI mở rộng I/O khác nhau bao gồm:

 • Card PCI/ PCI Express/ ISA mở rộng I/O đầu vào/ ra kĩ thuật số, đầu vào/ ra tương tự
 • Card PCI/PCI Express truyền thông RS-232/422/485/CAN Bus/FRnet/EtherCAT/DeviceNet/CANopen
 • Card PCI Express/PCI/ISA (Motion Control Boards) điều khiển chuyển động
 • Card PCI Express/ PCI Watchdog Boards

Card PCI Express mở rộng I/O đầu vào/ ra kĩ thuật số, đầu vào/ ra tương tự

Card PCI Express mở rộng I/O tích hợp đầu vào/ ra kĩ thuật số + đầu vào/ ra tương tự

PCIe-8620 CR PCI Express, 200 kS/s, 16-bit, 8-channel Simultaneously Sampled Analog Input board and 4-channel Isolated DIO. (RoHS) Includes one CA-PC25M D-Sub Connector and One Low-profile bracket.
PCIe-8622 CR PCI Express, 200 kS/s, 16-bit, 16-channel Simultaneously Sampled Analog Input board with 2-channel 16-bit Analog Output and 12-channel Isolated DIO. (RoHS)
PCIe-LM4 CR PCI Express, 24-bit Precision Load Cell Input Motor Board (RoHS)
PEX-1202H CR 32-ch, 12-bit, 44 kS/s High Gain Multi-function DAQ Board (1 K word FIFO) (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PEX-1202L CR 32-ch, 12-bit, 44 kS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (1 K word FIFO) (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PEX-1002H CR PCI Express, 32-ch, 12-bit, 44 kS/s High Gain Multi-function DAQ Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PEX-1002L CR PCI Express, 32-ch, 12-bit, 110 kS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Tính năng

 • PCI Express x1 Interface
 • Hỗ trợ Card ID (SMD Switch)
 • Hỗ trợ đầu vào/ ra kĩ thuật số
 • Hỗ trợ đầu vào/ ra tượng tự, Load Cell
 • Hỗ trợ các OS khác nhau, như Linux, DOS, Windows

Card PCI Express mở rộng I/O đầu ra tương tự

PEX-DA4 CR PCI Express, 4-channel D/A board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PEX-DA8 CR PCI Express, 8-channel D/A board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PEX-DA16 CR PCI Express, 16-channel D/A board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Tính năng

 • PCI Express x1 Interface
 • Hỗ trợ Card ID (SMD Switch)
 • 4/8/16 kênh, 14-bit Analog Output
 • Đầu ra: Voltage: ± 10 V; Current: 0 ~ 20 mA
 • Hỗ trợ các OS khác nhau, như Linux, DOS, Windows

Card PCI Express mở rộng I/O đầu vào/ ra kĩ thuật số

PEX-D24 CR PCI Express, 24-channel DIO board (RoHS)
PEX-D48 CR PCI Express , 48-channel DIO board (RoHS)
PEX-D56 CR PCI Express, 56-channel DIO board (RoHS)
PEX-D64 CR PCI Express, 64-channel DIO board (RoHS)
PEX-D96S CR PCI Express, 96-channel DIO board (SCSI II Connector, RoHS)
PEX-D144LS CR PCI Express, 144-channel DIO board (SCSI II Connector, RoHS)
PEX-TMC12A CR PCI Express, 12-channel Timer/Counter Board (RoHS)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PEX-P16R16i CR PCI Express x1, 16-channel Isolated Digital Input, 16-channel Relay Output Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors
PEX-P8R8i CR PCI Express x1, 8-channel Isolated Digital Input, 8-channel Relay Output Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PEX-P16POR16i CR PCI Express x1, 16-channel isolated digital input and 16-channel PhotoMOS Relay output (RoHS) Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PEX-P8POR8i CR PCI Express x1, 8-channel isolated digital input and 8-channel PhotoMOS Relay output (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PEX-C64 CR PCI Express, 64-channel Optically Isolated Open-collector Digital Output Board (Current Sinking) (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PEX-P64 CR PCI Express, 64-channel Optically Isolated Digital Input Board. (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PEX-P64-24V CR PCI Express, 64-channel Optically Isolated Digital Input Board. (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PEX-P32A32 CR PCI Express, 32-ch Optical-Isolated Digital Input and 32-ch Optical-Isolated Open Collector Output Board (Source, PNP) (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PEX-P32C32 CR PCI Express, 32-channel Optically Isolated Digital Input and 32-channel Optically Isolated Digital Open-collector output Board.(Current Sinking) (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PEX-730 CR PCI Express, 32-channel isolated digital I/O (Input Logic High: 9~24 V) & 32-channel TTL digital I/O board. (current sinking) (RoHS)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Card PCI mở rộng I/O đầu vào/ ra kĩ thuật số, đầu vào/ ra tương tự

Card PCI mở rộng I/O tích hợp đầu vào/ ra kĩ thuật số + đầu vào/ ra tương tự

PCI-1802HU CR Universal PCI, 2-ch, 12-bit, 40 kS/s High Gain Multi-function DAQ Board (8 K word FIFO) (RoHs) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PCI-1802HU/S CR PCI-1802HU CR with DB-1825 daughter board, Cable Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PCI-1802LU CR Universal PCI, 32-ch, 12-bit, 330 kS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (8 K word FIFO) (RoHs) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PCI-1802LU/S CR PCI-1802LU CR with DB-1825 daughter board , Cable Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PCI-1800HU CR Universal PCI, 16-ch, 12-bit, 44 kS/s High Gain Multi-function DAQ Board (1 K word FIFO) (RoHs) Includes one CA-4002 D-Sub connector
PCI-1800HU/S CR PCI-1800HU CR with DB-8225 daughter board, Cable Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PCI-1800LU CR Universal PCI, 16-ch, 12-bit, 330 kS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (1 K word FIFO) (RoHs) Includes one CA-4002 D-Sub connector
PCI-1800LU/S CR PCI-1800LU CR with DB-8225 daughter board, Cable Includes one CA-3710 D-Sub cable
PCI-1202HU CR 32-ch, 12-bit, 44 kS/s High Gain Multi-function DAQ Board (1 K word FIFO) (RoHS)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PCI-1202HU/S CR PCI-1202HU with DB-1825 daughter board , Cable (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PCI-1202LU CR 32-ch, 12-bit, 110 kS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (1 K word FIFO) (RoHS)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PCI-1202LU/S CR PCI-1202LU with DB-1825 daughter board , Cable (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PCI-1002HU CR Universal PCI, 32-ch, 12-bit, 44KS/s High Gain Multi-function DAQ Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector
PCI-1002HU/S CR Universal PCI, PCI-1002HU with DB-1825 daughter board , Cable (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PCI-1002LU CR Universal PCI, 32-ch, 12-bit, 110KS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PCI-1002LU/S CR Universal PCI, PCI-1002LU with DB-1825 daughter board, Cable (RoHs) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PCI-1602FU CR Universal PCI, 32ch, 16-bit, 200 kS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (8 K word FIFO) Includes one CA-4002 D-Sub connector
PCI-1602FU/S CR PCI-1602FU with DB-1825 daughter board, Cable Includes one CA-3710 D-Sub cable
PCI-1602U CR Universal PCI, 32ch, 16-bit, 100 kS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (8 K word FIFO)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PCI-1602U/S CR PCI-1602U with DB-1825 daughter board, Cable Includes one CA-3710 D-Sub cable
PCI-2602U CR Universal PCI, 1 MS/s High-Speed, 16-channel Analog Input, 2-channel Analog Output and 32-channel DIO (RoHS)
PCI-822LU CR Universal PCI, 250 kS/s, 32/16-ch 12-bit Analog Input, 2-ch 16-bit Analog Output and 32-ch Programmable DIO.(RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector
PCI-826LU CR Universal PCI, 250 kS/s, 32/16-ch 16-bit Analog Input, 2-ch 16-bit Analog Output and 32-ch Programmable DIO. (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector
PIO-821H CR PCI bus, 45 kS/s High gain 12-bit,16-channel input, 1-channel D/A, Digital I/O board. (RoHS)
PIO-821L CR PCI bus, 45 kS/s Low gain 12-bit,16-channel input, 1-channel D/A, Digital I/O board. (RoHS)
PIO-821HU CR Universal PCI, 45 kS/s High gain 12-bit,16-channel input, 1-channel D/A, Digital I/O board. (RoHS)
PIO-821LU CR Universal PCI, 45 kS/s Low gain 12-bit,16-channel input, 1-channel D/A, Digital I/O board. (RoHS)

Tính năng

 • PCI Interface
 • Hỗ trợ Card ID (SMD Switch)
 • Hỗ trợ đầu vào/ ra kĩ thuật số
 • Hỗ trợ đầu vào/ ra tượng tự
 • Hỗ trợ các OS khác nhau, như Linux, DOS, Windows

Card PCI mở rộng I/O đầu ra tương tự

PIO-DA16U CR Universal PCI 16-channel D/A board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PIO-DA16U/S CR PIO-DA16U with DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PIO-DA8U CR Universal PCI 8-channel D/A board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PIO-DA8U/S CR PIO-DA8U with DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PIO-DA4U CR Universal PCI 4-channel D/A board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PIO-DA4U/S CR PIO-DA4U with DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PISO-DA16U CR Universal PCI 16-channel isolated D/A board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PISO-DA16U/S CR PISO-DA16U with DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PISO-DA8U CR Universal PCI 8-channel isolated D/A board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PISO-DA8U/S CR PISO-DA8U with DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PISO-DA4U CR Universal PCI 4-channel isolated D/A board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PISO-DA4U/S CR PISO-DA4U with DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
PISO-813U CR Universal PCI, 32-channel isolated analog input board. (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PISO-813U/S CR Universal PCI, 32-channel isolated analog input board. (RoHS) Includes one DB-8325 screw terminal board.
PISO-DA2U CR Universal PCI, Isolated 12-bits analog output board Includes two CA-PC09M D-Sub connectors
PISO-DA2U/S CR PISO-DA2U with DB-8425 daughter board

Tính năng

 • PCI Interface
 • Hỗ trợ Card ID (SMD Switch)
 • 4/8/16 kênh, 14-bit Analog Output
 • Đầu ra: Voltage: ± 10 V; Current: 0 ~ 20 mA
 • Hỗ trợ các OS khác nhau, như Linux, DOS, Windows

Card PCI mở rộng I/O đầu vào/ ra kĩ thuật số

PIO-D168U CR Universal PCI, 168-channel OPTO-22 DIO board (RoHS)
PIO-D144U CR Universal PCI, 144-channel DIO board (RoHS)
PIO-D144LU CR Universal PCI, 144-channel DIO board (RoHS)
PIO-D96U CR Universal PCI, 96-channel DIO board (RoHS)
PIO-D96SU CR Universal PCI, 96-channel DIO board (SCSI II Connector, RoHS)
PIO-D64U CR Universal PCI, 64-channel DIO board (RoHS)
PCI-D64HU CR 40 MB/s High-speed 32-CH DI and 32-CH DO Universal PCI DIO Card (RoHS) One CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors includes
PCI-D96SU CR Universal PCI, 96-channel DIO board (SCSI II Connector, RoHS)
PCI-D128SU CR Universal PCI, 128-channel DIO board (SCSI II Connector, RoHS)
PIO-D56U CR Universal PCI bus, 56-channel DIO board (RoHS)
PIO-D48U CR Universal PCI, 48-channel DIO board (RoHS)
PIO-D48SU CR Universal PCI, 48-channel DIO board (RoHS)
PIO-D24U CR Universal PCI bus, 24-channel DIO board (RoHS)
PCI-TMC12AU CR Universal PCI, 12-channel Timer/Counter Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PCI-FC16U CR Universal PCI, 16-channel Counter/Frequency Board with 32-channel Programmable DIO (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PCI-P16R16U CR Universal PCI, 16-channel isolated digital input and 16-channel Relay output (RoHS) Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-P16R16U CR Universal PCI, 16-channel Isolated Digital Input, 16-channel Relay Output (RoHS)
Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PCI-P8R8U CR Universal PCI, 8-channel isolated digital input and 8-channel Relay output (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PCI-P16C16U CR Universal PCI, 16-channel isolated digital input.16-channel open-collector output (Sink, NPN) (RoHS) Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PCI-P16POR16U CR Universal PCI, 16-channel isolated digital input and 16-channel PhotoMOS Relay output (RoHS) Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-P8R8U CR Universal PCI, 8-channel Relay Output with isolated digital input Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PISO-P32A32U CR Universal PCI, 32-ch Optical-Isolated Digital Input and 32-ch Optical-Isolated Open Collector Output Board (Source, PNP) (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-P32A32U-5V CR Universal PCI, 32-ch Optical-Isolated Digital Input (Logic High: 5~12 V) and 32-ch Optical-Isolated Open Collector Output Board (Source, PNP) (RoHS). Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-P32C32U CR Universal PCI, 32-channel Optically Isolated Digital Input and 32-channel Optically Isolated Digital Open-collector output Board. (Current Sinking) (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-P32C32U-5V CR Universal PCI, 32-channel Optically Isolated Digital Input (Logic High: 5~12 V) and 32-channel Optically Isolated Digital Open-collector output Board. (Current Sinking) (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-P32S32WU CR Universal PCI, 32-CH Optical-Isolated DI and 32-CH Optical-Isolated Open Collector Output Board  (8-Channel for 500 mA and 24-Channel for 100 mA Current Sinking Output, NPN, RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-1730U CR Universal PCI, 32-channel Optically Isolated Digital Input and 32-channel Optically Isolated Digital Open-collector output Board. (Current Sinking) (RoHS)
Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-A64U CR Universal PCI, 64-channel Optically Isolated Open-Collector Digital Output Board (Current Sourcing) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-C64U CR Universal PCI, 64-channel Optically Isolated Open-collector Digital Output Board (Current Sinking) (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors
PISO-P64U CR Universal PCI, 64-channel Optically Isolated Digital Input Board. (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-P64U-24V CR Universal PCI, 64-channel Optically Isolated Digital Input Board. (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
PISO-725U CR Universal PCI, 8-channel Relay Output & 8-channel Isolated Digital Input Board. (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PEX-730A CR PCI Express, 32-channel isolated digital I/O & 32-channel TTL digital I/O board. (current sourcing) (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PISO-730AU CR Universal PCI Bus, 32-channel isolated digital I/O & 32-channel TTL digital I/O board. (current sourcing) (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PISO-730AU-5V CR Universal PCI, 32-ch Isolated Digital I/O and 32-ch Digital I/O Board (Current Sourcing, PNP) (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector
PISO-730U CR Universal PCI Bus, 32-channel isolated digital I/O (Input Logic High: 9~24 V) & 32-channel TTL digital I/O board. (current sinking) (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
PISO-730U-5V CR Universal PCI Bus, 32-channel isolated digital I/O (Input Logic High: 5~12 V) & 32-channel TTL digital I/O board. (current sinking) (RoHS)Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Card ISA mở rộng I/O đầu vào/ ra kĩ thuật số, đầu vào/ ra tương tự

Card ISA mở rộng I/O tích hợp đầu vào/ ra kĩ thuật số + đầu vào/ ra tương tự

A-826PG CR 16-bit Multi-function Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
A-826PG/S CR A-826PG + Daughter Board DB-8225. Includes one CA-3710 D-Sub cable.
A-823PGH CR 12-bit High Gain Multi-Function Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
A-823PGL CR 12-bit Low Gain Multi-function Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
A-823PGH/S CR A-823PGH + Daughter Board DB-8225. Includes one CA-3710 D-Sub cable.
A-823PGL/S CR A-823PGL + Daughter Board DB-8225. Includes one CA-3710 D-Sub cable.
A-822PGH CR 12-bit High Gain Multi-Function Board. Includes one CA-4002 D-Sub connector.
A-822PGL CR 12-bit Low Gain Multi-function Board. Includes one CA-4002 D-Sub connector.
A-822PGH/S CR A-822PGH + Daughter Board DB-8225. Includes one CA-3710 D-Sub cable.
A-822PGL/S CR A-822PGL + Daughter Board DB-8225. Includes one CA-3710 D-Sub cable.
A-821PGH CR 12 Bit Multifunction Board with 45KS/s sampling rate, 16 Channel Analog Input, 1 Channel Analog Output , 16 Digital Input, 16 Digital Output       (High gain)
A-821PGL CR 12 Bit Multifunction Board with 45KS/s sampling rate, 16 Channel Analog Input, 1 Channel Analog Output , 16 Digital Input, 16 Digital Output    (Low gain)
A-821PGH/S CR A-821PGH + Daughter Board DB-8225
A-821PGL/S CR A-821PGL + Daughter Board DB-8225
A-8111 12 Bit Multifunction Board with 30KS/s sampling rate, 8 Channel Analog Input, 1 Channel Analog Output, 16 Digital Input, 16 Digital Output
A-812PG CR 12 Bit Multifunction Board with 70KS/s sampling rate, 16 Channel Analog Input, 2 Channel unipolar Analog Output, 16 Digital Input, 16 Digital Output

Tính năng

 • ISA bus
 • Hỗ trợ Card ID (SMD Switch)
 • Hỗ trợ đầu vào/ ra kĩ thuật số
 • Hỗ trợ đầu vào/ ra tượng tự
 • Hỗ trợ các OS khác nhau, như Linux, DOS, Windows

Card ISA mở rộng I/O đầu ra tương tự

A-726 CR 6-channel 12-bit Analog Output and Digital I/O Board (RoHS)
A-626 CR 6 Channel Analog Output Board
A-626/S CR A-626 + DB-37
A-628 CR 8 Channel Analog Output Board
A-628/S CR A-628 + DB-37
ISO-DA8 CR 8-channel Bus Isolated analog Output Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
ISO-DA8/S CR ISO-DA8 + DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
ISO-DA16 CR 16-channel Bus Isolated analog Output Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
ISO-DA16/S CR ISO-DA16 + DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.

Tính năng

 • ISA bus
 • 6/8/16 kênh, 12/14 bit Analog Output
 • Đầu ra: Voltage: ±10 V, ±5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 5 V; Current: 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
 • Hỗ trợ các OS khác nhau, như Linux, DOS, Windows

Card ISA mở rộng I/O đầu vào/ ra kĩ thuật số

DIO-24 CR 24 BIT OPTO-22 Digital I/O Board
DIO-48 CR 48 BIT OPTO-22 Digital I/O Board
DIO-64/3 CR 32 BIT Digital Input, 32 BIT Digital Output, 3 Timer /counter
DIO-64/6 CR 32 BIT Digital Input, 32 BIT Digital Output, 6 Timer /counter
DIO-96 CR 96 BIT OPTO-22 Digital I/O Board
DIO-144 CR 144 BIT OPTO-22 Digital I/O Board
TMC-10 CR 10 Channel Timer/Counter Board
ISO-AD32H 32-channel/ 12-bit/ High Gain/ Bus Isolated Analog Input Board. Includes one CA-4002 D-Sub connector.
ISO-AD32L 32-channel/ 12-bit/ Low Gain/ Bus Isolated Analog Input Board. Includes one CA-4002 D-Sub connector.
ISO-AD32H/S ISO-AD32H + DN-37. Includes one CA-3710 D-Sub cable.
ISO-AD32L/S ISO-AD32L + DN-37. Includes one CA-3710 D-Sub cable.
ISO-DA8 CR 8-channel Bus Isolated analog Output Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
ISO-DA8/S CR ISO-DA8 + DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
ISO-DA16 CR 16-channel Bus Isolated analog Output Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
ISO-DA16/S CR ISO-DA16 + DN-37 (RoHS) Includes one CA-3710 D-Sub cable.
ISO-813 CR 32-channel/ 12-bit / Bus Isolated Analog Input Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
ISO-813/S CR ISO-813 with DB-8325 daughter board
ISO-P32C32 CR 32-channel isolated digital I/O board. Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
ISO-P32S32W CR ISA Bus, 32-CH Optical-Isolated DI and 32-CH Optical-Isolated Open Collector Output Board (8-Channel for 500mA and 24-Channel for 100mA Current Sinking Output, NPN, RoHS)
Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
ISO-P64 CR Isolated 64-chanel digital Input Board (RoHS) Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
ISO-C64 CR Isolated 64-chanel digital Output Board (RoHS) Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
ISO-730 CR 32-channel Isolated digital I/O and 32-channel TTL digital I/O Board. (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
P8R8DIO CR 8-channel Isolated D/I and Relay Output (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector.
P16R16DIO CR 16-channel Isolated D/I and Relay Output (RoHS) Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.
Từ khóa:
Chia sẻ:
423 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.