Trang chủ » Góc học tập
Bài 7: Các kiểu biến trong Java – Lập trình Java cơ bản
Góc học tậpKhóa học Java miễn phí

Bài 7: Các kiểu biến trong Java – Lập trình Java cơ bản

Admin 10 Th12, 2021
Bài 6: Các kiểu dữ liệu trong Java – Lập trình Java cơ bản
Góc học tậpKhóa học Java miễn phí

Bài 6: Các kiểu dữ liệu trong Java – Lập trình Java cơ bản

Admin 10 Th12, 2021
Bài 5: Cú pháp và quy tắc cơ bản trong Java – Lập trình Java cơ bản
Góc học tậpKhóa học Java miễn phí

Bài 5: Cú pháp và quy tắc cơ bản trong Java – Lập trình Java cơ bản

Admin 10 Th12, 2021
Bài 4: Tạo Project và làm quen với Intelij IDEA – Lập trình Java cơ bản
Góc học tậpKhóa học Java miễn phí

Bài 4: Tạo Project và làm quen với Intelij IDEA – Lập trình Java cơ bản

Admin 10 Th12, 2021
Bài 3: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Intellij IDEA trên Window – Lập trình Java cơ bản
Góc học tậpKhóa học Java miễn phí

Bài 3: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Intellij IDEA trên Window – Lập trình Java cơ bản

Admin 10 Th12, 2021
Bài 2: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java – Lập trình Java cơ bản
Góc học tậpKhóa học Java miễn phí

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java – Lập trình...

Admin 10 Th12, 2021
1. Download JDK JDK (Java Development Kit – Bộ công cụ cho người phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java) là một tập hợp những công cụ phần mềm được phát triển bởi Sun Microsystems dành cho các...
Bài 1: Tổng quan ngôn ngữ Java – Lập trình Java cơ bản
Góc học tậpKhóa học Java miễn phí

Bài 1: Tổng quan ngôn ngữ Java – Lập trình Java cơ bản

Admin 10 Th12, 2021
1. Giới thiệu ngôn ngữ Java Java được phát triển bởi Sun Microsystem, giới thiệu vào tháng 6 năm 1995. Từ đó, nó đã trở thành một công cụ lập trình của các lập trình viên chuyên nghiệp. Java được...
Khóa học Keras cơ bản miễn phí
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Khóa học Keras cơ bản miễn phí

Admin 9 Th12, 2021
Keras là một khung học sâu mã nguồn mở cho python. Nó được phát triển bởi một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Google tên là Francois Chollet. Các tổ chức hàng đầu như Google, Square, Netflix, Huawei...
Bài 19: Pre-Trained Models – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 19: Pre-Trained Models – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu về các mô hình được đào tạo trước trong Keras. Hãy bắt đầu với VGG16 1. VGG16 VGG16 là một mô hình được đào tạo trước. Nó cũng được đào tạo bằng ImageNet...
Bài 18: Dự đoán thời gian thực với mô hình ResNet – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 18: Dự đoán thời gian thực với mô hình ResNet – Keras...

Admin 9 Th12, 2021
ResNet là một mô hình được đào tạo trước. Nó được đào tạo bằng ImageNet. Trọng số mô hình ResNet được đào tạo trước trên ImageNet. Nó có cú pháp sau: keras.applications.resnet.ResNet50 ( include_top = True, weights = 'imagenet', input_tensor...
Bài 17: Ứng dụng – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 17: Ứng dụng – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Mô-đun ứng dụng Keras được sử dụng để cung cấp mô hình được đào tạo trước cho mạng nơ-ron sâu. Mô hình Keras được sử dụng để dự đoán, trích xuất tính năng và tinh chỉnh. Bài này giới thiệu...
Bài 16: Dự đoán chuỗi thời gian bằng LSTM RNN – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 16: Dự đoán chuỗi thời gian bằng LSTM RNN – Keras cơ...

Admin 9 Th12, 2021
Trong bài này, ta tiến hành viết một RNN đơn giản dựa trên bộ nhớ dài hạn (LSTM) để phân tích trình tự. Chuỗi là một tập hợp các giá trị trong đó mỗi giá trị tương ứng với một...
Bài 15: Dự đoán hồi quy sử dụng MPL – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 15: Dự đoán hồi quy sử dụng MPL – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Trong bài này, ta tiến hành viết một ANN dựa trên MPL đơn giản để thực hiện dự đoán hồi quy. Các bài trước ta chỉ thực hiện dự đoán dựa trên phân loại. Bây giờ, cố gắng dự đoán...
Bài 14: Convolution Neural Network – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 14: Convolution Neural Network – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Ta tiến hành sửa đổi mô hình từ MPL thành Mạng thần kinh Convolution (CNN) trong bài toán nhận dạng chữ số trước đó CNN có thể được trình bày như sau: Các tính năng cốt lõi của mô hình...
Bài 13: Đánh giá và dự đoán mô hình – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 13: Đánh giá và dự đoán mô hình – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Bài này đề cập đến việc đánh giá mô hình và dự đoán mô hình trong Keras. Ta sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu đánh giá mô hình. 1. Đánh giá mô hình Đánh giá là một quá trình...