Trang chủ » Giải pháp BACnet từ hãng ICP DAS
Giải pháp BACnet từ hãng ICP DAS
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

Giải pháp BACnet từ hãng ICP DAS

Admin 30 Th12, 2021
Chia sẻ:
266 0

BACnet là một giao thức truyền thông để xây dựng các mạng điều khiển và tự động hóa. Nó là một giao thức tiêu chuẩn ASHRAE, ANSI và ISO. BACnet được thiết kế để cho phép giao tiếp các hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà cho các ứng dụng như điều khiển hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, điều khiển ánh sáng, điều khiển ra vào, hệ thống phát hiện cháy và các thiết bị liên quan của chúng. Giao thức BACnet cung cấp các cơ chế để các thiết bị tự động hóa tòa nhà được vi tính hóa trao đổi thông tin, bất kể dịch vụ tòa nhà cụ thể mà chúng thực hiện.

Giao thức BACnet

Giao thức BACnet dùng các dịch vụ để kết nối các thiết bị trong tòa nhà. Các dịch vụ bao gồm Tôi là ai (Who-Is), Tôi là (I-Am), Ai có (Who-Has), Tôi có ( I-Have), dùng cho phát hiện thiết bị và đối tượng. Dịch vụ Thuộc tính đọc (Read-Property ) và Thuộc tính ghi (Write-Property) dùng để chia sẻ dữ liệu. Giao thức BACnet định nghĩa đối tượng thực thi theo dịch vụ. Các đối tượng bao gồm: Analog Input, Analog Output, Analog Value, Binary Input, Binary Output, Binary Value, Multi-State Input, Multi-State Output, Calendar, Event-Enrollment, File, Notification-Class, Group, Loop, Program, Schedule, Command, và Device.

BACnet không xác định cấu hình bên trong, cấu trúc dữ liệu hoặc logic điều khiển của bộ điều khiển. Thông tin cần hiển thị qua mạng truyền thông được tóm tắt từ các chi tiết thực hiện thông qua việc sử dụng các đối tượng tiêu chuẩn.

BACnet dựa trên kiến trúc thu gọn bốn lớp tương ứng với các lớp vật lý, liên kết dữ liệu, mạng và ứng dụng của mô hình OSI. Lớp ứng dụng và lớp mạng đơn giản được định nghĩa trong tiêu chuẩn BACnet.

Tính năng

  • Được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng tự động hóa tòa nhà
  • Tuân thủ tiêu chuẩn ANSI/ ASHRAE 135-2008 hoặc ISO 16484-5
  • Một tiêu chuẩn phần mềm giao tiếp mở hoàn toàn không độc quyền
  • Hỗ trợ một số lớp vật lý và liên kết khác nhau (BACnet/ IP, Ethernet, ARCNET, MS / TP, PTP và LonTalk)
  • Tất cả dữ liệu trong hệ thống BACnet được biểu diễn dưới dạng “đối tượng”, “thuộc tính” và “dịch vụ”.
  • Khả năng mở rộng và lựa chọn khả năng tương thích với các hệ thống và nhà cung cấp khác

Giải pháp BACnet từ hãng ICP DAS

ICP DAS cung cấp các dòng sản phẩm giúp khách hàng triển khai các giải pháp BACnet một cách nhanh chóng, đơn giản, tiện lợi và tiết kiệm chi phí nhất,… bao gồm:

  • Module I/O BACnet
  • BACnet gateway module

Module I/O BACnet

BNET-5304 CR Multi-function BACnet/IP module with 6 AI, 1 AO, 4 DI, and 4 DO
BNET-5310 CR Multi-function BACnet/IP module with 4 AI, 2 AO, 3 DI, and 3 DO

BACnet Gateway module

BACnet Gateway là bộ chuyển đổi gateway Modbus đến BACnet/ IP hoặc BACnet MS/TP đa năng có thể định cấu hình đầy đủ. BACnet Gateway được sử dụng để làm cho các thiết bị Modbus có thể truy cập được trên mạng BACnet. Giao thức BACnet đã được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của các hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà cho các ứng dụng như điều khiển sưởi, thông gió, điều hòa không khí… vv. BACnet Gateway chứa một số lượng lớn các đối tượng BACnet (AI, AO, AV, BI, BO, BV, MSI, MSO, MSV) giúp bạn linh hoạt trong việc ánh xạ các thanh ghi Modbus tới bất kỳ tổ hợp nào của các đối tượng BACnet. Nhiều BIBB (DS-RP-B, DS-RPM-B, DS-WP-B, DS-WPM, DS-COV-B… vv.) được hỗ trợ. Tất cả quá trình truyền dữ liệu có thể được định cấu hình bằng trình duyệt Web tiêu chuẩn.

GW-5492 CR BACnet/IP to Modbus RTU Gateway
GW-5493 CR BACnet/IP to Modbus TCP Gateway
GW-2139M CR BACnet MS/TP to Modbus TCP Gateway
Từ khóa:
Chia sẻ:
266 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.