Trang chủ » Giải pháp điều khiển chuyển động Motionnet ICP DAS
Giải pháp điều khiển chuyển động Motionnet ICP DAS
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

Giải pháp điều khiển chuyển động Motionnet ICP DAS

Admin 24 Th12, 2021
Chia sẻ:
300 0

Motionnet là một hệ thống truyền thông nối tiếp tốc độ cao bao gồm thẻ Master và các mô-đun Slave.

ICP DAS cung cấp hai loại Slaves: loại thứ nhất được sử dụng cho I/ O kỹ thuật số và loại còn lại được sử dụng để điều khiển chuyển động. Có 3 loại mô-đun I / O kỹ thuật số chính: Đầu vào 32 kênh, Đầu ra 32 kênh và Đầu vào/ ra 16 kênh. Sử dụng các thiết bị Slave này, các thiết bị truyền động / cảm biến của khách hàng có thể dễ dàng được kết nối trực tiếp. Mô-đun điều khiển chuyển động có thể được sử dụng cùng với động cơ Servo hoặc động cơ Bước từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Giao tiếp Motionnet giữa Master và Slave dựa trên công nghệ RS-485 độc quyền (Multi-drop, Half-duplex) và mang lại lợi thế về việc giảm yêu cầu đi dây cùng với khả năng truyền thông đường dài và tốc độ cao. Truyền dữ liệu cho các module I/ O là xác định theo chu kỳ và thời gian, vì vậy có thể được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp.

Giải pháp điều khiển chuyển động Motionnet ICP DAS gồm có:

  • Card PCI, Daul-line Motionnet Master boards
  • Module điều khiển chuyển động
  • Module I/O mở rộng
  • Module Hub

Card PCI, Daul-line Motionnet Master boards

PISO-MN200 CR PCI Bus, Dual-Line Motionnet Master Card with RJ-45 Connector (RoHS)
PISO-MN200T CR PCI Bus, Dual-Line Motionnet Master Card with Terminal Block (RoHS)
PISO-MN200EC CR PCI Bus, Dual-Line Motionnet Master Card with e-CON Mini-Clamp connector (RoHS)

Thông số kỹ thuật

Model PISO-MN200 PISO-MN200T PISO-MN200EC
PC Bus Type 32-bit/33 MHz universal PCI-Bus
Length Max. 100 M (20 Mbps; 32 Slave modules)
Max. 50 M (20 Mbps; 64 Slave modules)
Max. 100 M (10 Mbps; 64 Slave modules)
Protocol Motionnet (Half-duplex RS-485)
Transfer Speed 2.5, 5, 10, 20 Mbps (Software controlled)
Communication Connectors RJ-45 x 2 5-pin terminal block Mini-Clamp connector x 2
Digital Input Channels 8
Input Impedance 4.7 KΩ
Isolation 3000 Vrms
Type 12-24 V, NPN or PNP
Digital Output Channels 4
Isolation 3000 Vrms
Type NPN or PNP

Module điều khiển chuyển động

MN-SERVO-MJ3 CR Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with Spring Type Terminal Blocks for Mitsubishi MELSERVO-J3/J4 (RoHS)
MN-SERVO-PA4 CR Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with Spring Type Terminal Blocks for Panasonic MINAS A4 (RoHS)
MN-SERVO-YSV CR Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with Spring Type Terminal Blocks for Yaskawa Sigma II/III/V (RoHS)
MN-SERVO-DAA CR Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with Spring Type Terminal Blocks for Delta ASDA-A/A2 (RoHS)
MN-SERVO-MJ3-EC CR Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with e-CON Mini-Clamp connector for Mitsubishi MELSERVO-J3/J4 (RoHS)
MN-SERVO-PA4-EC CR Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with e-CON Mini-Clamp connector for Panasonic MINAS A4 (RoHS)
MN-SERVO-YSV-EC CR Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with e-CON Mini-Clamp connector for Yaskawa Sigma II/III/V (RoHS)
MN-SERVO-DAA-EC CR Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with e-CON Mini-Clamp connector for Delta ASDA-A/A2 (RoHS)
MN-2091U CR Distributed Motionnet Single-axis Universal Motion Control Module with RJ-45 Connector (RoHS)
MN-MP4U-DIN CR Distributed Motionnet Four-axis Universal Motion Control Module with RJ-45 Connector. Includes 4x “CA-PC26M”. (RoHS)

Thông số kĩ thuật

Model MN-SERVO-MJ3
MN-SERVO-PA4
MN-SERVO-YSV
MN-SERVO-DAA
MN-SERVO-MJ3-EC
MN-SERVO-PA4-EC
MN-SERVO-YSV-EC
MN-SERVO-DAA-EC
MN-2091U MN-MP4U-DIN
No. of Axes 1 4
Auto-Home Search 13 Types
Speed Profile Trapezoidal/S Shaped Acc/Dec Driving
Communication Connectors Spring Type Terminal Blocks Mini-Clamp Connector RJ-45 x2 RJ-45 x2
Axis I/O Latch Input Yes (shared with SD)
Mechanical Switch Input LMT+, LMT-, HOME, SD, EMG
Position Compare Output High-Speed 5 V TTL
or 24 V open collector
Servo Interface Input ALM, RDY, INP
Servo Interface Output SVON, ERC, ALM_RST
Encoder Input Counter Width 28-bit
Mode CW/CCW, A/B phase
Pulse Output Counter Width 28-bit
Mode OUT/DIR, CW/CCW
Rate 6.6 MHz (Max.)
supported motor MJ3: Mitsubishi MELSERVO-J3/J4
PA4: Panasonic MINAS A4
YSV: Yaskawa Sigma II/III/V
DAA: Delta ASDA-A/A2
Universal

Module I/O mở rộng

Thông số kỹ thuật

MN-3253 CR Distributed Motionnet 32-ch Isolated DI Module with RJ-45 Connector (RoHS)
MN-3253T CR Distributed Motionnet 32-ch Isolated DI Module with Terminal Block (RoHS)
MN-3254 CR Distributed Motionnet 16-ch Isolated DI, 16-ch Isolated DO Module with RJ-45 Connector (RoHS)
MN-3254T CR Distributed Motionnet 16-ch Isolated DI, 16-ch Isolated DO Module with Terminal Block (RoHS)
MN-3257 CR Distributed Motionnet 32-ch Isolated DO Module with RJ-45 Connector (RoHS)
MN-3257T CR Distributed Motionnet 32-ch Isolated DO Module with Terminal Block (RoHS)
MN-DA2-DIN CR Distributed Motionnet 2-ch Analog Output Module
MN-AD8-DIN CR Distributed Motionnet 8-ch Isolated AI Module (RoHS)

Hub Modules

MN-HUB4 CR Distributed Motionnet 4-port Hub module (RJ-45 Jack) (RoHS)
MN-HUB4EC CR Distributed Motionnet 4-port Hub module (e-CON Mini-Clamp connector) (RoHS)

Thông số kỹ thuật

Model Layers between Modules Length No. of Connection Line Transfer Speed Communication Connectors
MN-HUB4

I/O or independent axis: 3 (Max.)
Between two interpolation axes: 2 (Max.)
100 M Max. (20 Mbps; up to 32 modules)
50 M Max. (20 Mbps; up to 64 modules)
100 M Max. (10 Mbps; up to 64 modules)
Main Line (same layer): 2
Branch Line (to next layer): 4
2.5, 5, 10, 20 Mbps RJ-45
MN-HUB4EC

Mini-clamp Connector
Từ khóa:
Chia sẻ:
300 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.