Trang chủ » Hệ thống quan trắc nước thủy văn qua modem GPRS IP F2103
Hệ thống quan trắc nước thủy văn qua modem GPRS IP F2103
Process & Operation

Hệ thống quan trắc nước thủy văn qua modem GPRS IP F2103

Admin 9 Th12, 2019
Chia sẻ:
1708 0

Thu thập, giám sát dữ liệu là một công việc bắt buộc và cần thiết trong mọi ngành nghề,  lĩnh vực. Ngành khí tượng thủy văn luôn cần thu thập dữ liệu liên tục các thông số tốc độ gió, lưu lượng mưa, mực nước hồ chứa, mực nước các sông,… để phục vụ các quy hoạch điều tiết, dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn.

Thành phần hệ thống

Hệ thống thủy văn và quản lý lưu vực, hệ thống giám sát và kiểm soát lũ của trung tâm, trạm trung tâm phụ (quận và thành phố) và các đơn vị hiện trường tạo thành một bộ ba mạng lưới từ xa thủy văn. Việc hoàn thiện hệ thống sẽ cải thiện phương pháp thu thập, truyền tải và xử lý thông tin thủy văn, thu thập dữ liệu và giảm thời gian dự báo, cải thiện độ tin cậy của thu thập và truyền tải thông tin, khả năng xử lý thông tin để cải thiện khả năng kiểm soát lũ.

Trung tâm quản lý đầu nguồn thông qua mạng máy tính LAN hoặc WAN và các trung tâm phụ truyền dữ liệu giữa các trạm để cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng khác nhau, như hệ thống xử lý và thu thập thông tin, kiểm soát lũ hệ thống, hệ thống truy xuất thông tin, hệ thống dịch vụ khí tượng, hệ thống đánh giá thiệt hại.

Trạm thu thập thông tin thủy văn

Trạm thu thập thông tin thủy văn có thể được chia thành các trạm nước, trạm lượng mưa được lắp đặt theo các cảm biến tương ứng nhằm nắm bắt chính xác dữ liệu về lượng nước và lượng mưa theo thời gian thực.

Thiết bị đầu cuối truyền thông không dây

Modem truyền thông F2103 được sản xuất bởi hãng Four-Faith, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thu thập dữ liệu từ xa tại Việt Nam trong các ngành Điện, khí tượng thủy văn, giao thông vận tải,….. Modem được thiết kế với  TCP/IP, hỗ trợ truyên dữ liệu nhanh và cổng  RS232/485.

Modem F2103 được cài đặt trong trạm thu thập chịu trách nhiệm thu thập và giám sát bộ thu thập dữ liệu thủy văn hai chiều giữa các trung tâm.

Trung tâm giám sát

Trung tâm giám sát chủ yếu do nhóm máy chủ trung tâm và nhóm phần mềm hệ thống, chịu trách nhiệm thu thập các trạm thủy văn tải lên phân tích dữ liệu, lưu trữ, kiểm soát các trạm giám sát và đưa ra thông tin cảnh báo sớm.

Cấu trúc hệ thống

Chức năng hệ thống

 • Tiếp nhận, xử lý dữ liệu: các trạm giám sát từ xa nhận được lượng mưa, nước và các thông tin khác, tự động kiểm tra định dạng khung dữ liệu và đưa ra phán đoán hợp lý; điền quy mô thời gian, lưu trữ tự động theo thời gian thực.
 • Phản hồi, truy vấn: Thời gian truy vấn hoặc dưới trang web của lượng mưa, nước và trạng thái công việc.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu: Bao gồm bản gốc, lịch sử, dự báo hoặc hình thành cơ sở dữ liệu kết quả, tìm kiếm, truy vấn…
 • Dữ liệu đầu ra: có thể hiển thị (bao gồm màn hình lớn), máy in… biểu đồ đầu ra khác của lượng mưa, mực nước, quá trình dòng chảy …
 • Dự báo và lập kế hoạch lũ: các thông số khởi tạo, bao gồm dự báo lũ, thiết lập/ thay đổi tham số, báo cáo đánh giá thời gian ngoại tuyến, lập lịch tối ưu hồ chứa, lưu trữ kết quả, đầu ra.
 • Truyền thông: mạng LAN hoặc WAN có thể truy cập chia sẻ dữ liệu, cho phép nhiều máy tính liên lạc nối tiếp, thông qua việc truyền dữ liệu đường dây điện thoại có thể được thực hiện.
 • Báo động trạng thái: Đặt cảnh báo theo lượng mưa, giá trị mực nước, âm thanh tự động và báo động ánh sáng và thông qua các đường dây điện thoại để báo động.

Như đã biết, mỗi một modem sẽ cần 01 sim điện thoại để kết nối về máy chủ trung tâm. Sim điện thoại này cần đăng kí dịch vụ GPRS hoặc 3G của nhà mạng tương ứng.

Cách cấu hình modem: Thực hiện lần lượt các bước sau:

 • Cần 01 Sim có chức năng GPRS/3G (tốt nhất là sim 3G trọn gói). Đảm bảo sim kết nối internet thành công trên điện thoại
 • Gắn Sim vào modem
 • Lắp Ăngten, nguồn vào modem
 • Cấp nguồn cho modem
 • Config modem lần lượt các bước như thông thường
Từ khóa:
Chia sẻ:
1708 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.