Trang chủ » Góc học tập » Khóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí
Khóa học Keras cơ bản miễn phí
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Khóa học Keras cơ bản miễn phí

Admin 9 Th12, 2021
Bài 19: Pre-Trained Models – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 19: Pre-Trained Models – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Bài 18: Dự đoán thời gian thực với mô hình ResNet – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 18: Dự đoán thời gian thực với mô hình ResNet – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Bài 17: Ứng dụng – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 17: Ứng dụng – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Bài 16: Dự đoán chuỗi thời gian bằng LSTM RNN – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 16: Dự đoán chuỗi thời gian bằng LSTM RNN – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Bài 15: Dự đoán hồi quy sử dụng MPL – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 15: Dự đoán hồi quy sử dụng MPL – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Trong bài này, ta tiến hành viết một ANN dựa trên MPL đơn giản để thực hiện dự đoán hồi quy. Các bài trước ta chỉ thực hiện dự đoán dựa trên phân loại. Bây giờ, cố gắng dự đoán...
Bài 14: Convolution Neural Network – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 14: Convolution Neural Network – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Ta tiến hành sửa đổi mô hình từ MPL thành Mạng thần kinh Convolution (CNN) trong bài toán nhận dạng chữ số trước đó CNN có thể được trình bày như sau: Các tính năng cốt lõi của mô hình...
Bài 13: Đánh giá và dự đoán mô hình – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 13: Đánh giá và dự đoán mô hình – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Bài này đề cập đến việc đánh giá mô hình và dự đoán mô hình trong Keras. Ta sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu đánh giá mô hình. 1. Đánh giá mô hình Đánh giá là một quá trình...
Bài 12: Tổng hợp Model (Phần 2) – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 12: Tổng hợp Model (Phần 2) – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
6. Tạo ANN Perceptron nhiều lớp : Ta đã tìm hiểu cách tạo, biên dịch và đào tạo các mô hình Keras.Bây giờ ta sẽ tạo ANN dựa trên MPL đơn giản. a. Dataset module Trước khi tạo mô hình, ta...
Bài 11: Tổng hợp Model (Phần 1) – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 11: Tổng hợp Model (Phần 1) – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Ở những bài trước, ta đã nghiên cứu những kiến thức cơ bản về cách tạo mô hình bằng cách sử dụng API tuần tự và hàm. Bìa này giải thích về cách biên dịch mô hình. Biên dịch là...
Bài 10: Models – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 10: Models – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Như ta đã tìm hiểu trong các bài trước, mô hình Keras đại diện cho mô hình mạng nơron thực tế. Keras cung cấp hai chế độ để tạo mô hình, API tuần tự đơn giản và dễ sử dụng...
Bài 9: Tuỳ chỉnh Layer – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 9: Tuỳ chỉnh Layer – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Keras cho phép tạo layer tùy chỉnh riêng. Khi một layer mới được tạo, nó có thể được sử dụng trong bất kỳ mô hình nào mà không có bất kỳ hạn chế nào. Ta sẽ tìm hiểu cách tạo...
Bài 8: Layers (Phần 2) – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 8: Layers (Phần 2) – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
3. Constraints  ( Ràng buộc) Trong học máy, một ràng buộc sẽ được đặt trên tham số (trọng số) trong giai đoạn tối ưu hóa. Mô-đun ràng buộc cung cấp các hàm khác nhau để thiết lập ràng buộc trên...
Bài 7: Layers (phần 1) – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 7: Layers (phần 1) – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Như đã tìm hiểu ở bài trước, các lớp Keras là khối xây dựng chính của các mô hình Keras. Mỗi lớp nhận thông tin đầu vào, thực hiện một số tính toán và cuối cùng xuất ra thông tin...
Bài 6: Mô đun – Keras cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Bài 6: Mô đun – Keras cơ bản

Admin 9 Th12, 2021
Như ta đã tìm hiểu trước đó, mô-đun Keras chứa các lớp, hàm và biến được xác định trước rất hữu ích cho thuật toán học sâu. Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các mô-đun do Keras cung cấp...