Trang chủ » Góc học tập » Khóa học lập trình Android & iOS miễn phí
Bài 19: Content provider trong Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 19: Content provider trong Android – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
Lập trình Android cơ bản miễn phí
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Lập trình Android cơ bản miễn phí

Admin 7 Th12, 2021
Bài 34: Đóng gói ứng dụng Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 34: Đóng gói ứng dụng Android – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
Bài 33: Permission trong Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 33: Permission trong Android – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
Bài 32: AlarmManager trong Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 32: AlarmManager trong Android – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
Bài 31: Tìm hiểu về MVC, MVP và MVVM – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 31: Tìm hiểu về MVC, MVP và MVVM – Lập trình Android...

Admin 7 Th12, 2021
1. Giới thiệu MVC, MVP, và MVVM là 3 mô hình thông dụng khi phát triển phần mềm. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 mô hình Model View Controller (MVC), Model View Presenter (MVP)...
Bài 30: Các thư viện thường dùng trong Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 30: Các thư viện thường dùng trong Android – Lập trình Android...

Admin 7 Th12, 2021
1. Giới thiệu Để giảm thời gian phát triển một ứng dụng Android, mình thường sử dụng các thư viện Android mã nguồn mở có sẵn cho các phần Networking, UI, Dependency Injection (DI), Reactive Library… Có rất nhiều thư...
Bài 29: AsyncTask – thread & handler trong Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 29: AsyncTask – thread & handler trong Android – Lập trình Android...

Admin 7 Th12, 2021
1. Tổng quan Khi một ứng dụng Android được khởi chạy, thì hệ thống Android sẽ start một New Linux Process cho ứng dụng đó cùng với một Thread duy nhất để thực thi. Đó là main UI thread. Android...
Bài 28: Toolbar, ActionBar trong lập trình Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 28: Toolbar, ActionBar trong lập trình Android – Lập trình Android cơ...

Admin 7 Th12, 2021
1. Tổng quan về ActionBar, App Bar trong Android ActionBar giờ được hiểu là App Bar theo thiết kế Meterial Design, nó chứa các thành phần với mục đích điều hướng ứng dụng như: Icon ứng dụng Nút mũi tên để quay...
Bài 27: Databinding trong Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 27: Databinding trong Android – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
1. Giới thiệu Android DataBinding cung cấp một cách để liên kế giao diện người dùng với logic cho phép các giá trị UI tự động cập nhật mà không cần sự can thiệp thủ công. Điều này làm giảm...
Bài 26: CursorLoader trong Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 26: CursorLoader trong Android – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
1. Giới thiệu Loader là một kỹ thuật không phải mới trong lập trình ứng dụng android hiện tại, khái niệm Loader hay Loader Manager được giới thiệu từ khi Google giới thiệu phiên bản android Honeycomb cùng với sự...
Bài 25: Room trong Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 25: Room trong Android – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
1. Giới thiệu Xin chào các bạn, hôm nay mình xin viết một bài chia sẻ về ROOM database trong android. Vậy tại sao phải dùng ROOM, sao không dùng SQLite thuần tuý? Có 2 nguyên nhân dưới đây: Bạn...
Bài 24: Android Drawables – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 24: Android Drawables – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
1. Giới thiệu Trong Android, drawable được sử dụng khá nhiều ví dụ như background của view, src của ImageView, state (press, normal..) của view và nhiều chức năng các nữa. Nhưng thực sự khi mới bắt đầu không phải...
Bài 23: Animation trong Android – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 23: Animation trong Android – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
1. Giới thiệu Animation trong android có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày một cách tạo animation trong android được sử dụng rộng rãi và dễ dàng nhất gọi là...
Bài 22: Android notification – Lập trình Android cơ bản
Góc học tậpKhóa học lập trình Android & iOS miễn phí

Bài 22: Android notification – Lập trình Android cơ bản

Admin 7 Th12, 2021
1. Giới thiệu Notification trong Android là một user interface element, nó được hiện thị ở bên ngoài user interface của ứng dụng để thông báo cho người dùng những thông tin cần thiết. Người dùng có thể xem được...