Trang chủ » Khóa học lập trình AI bằng Python miễn phí
Khóa học lập trình AI bằng Python miễn phí
Góc học tậpKhóa học lập trình AI & Machine Learning miễn phí

Khóa học lập trình AI bằng Python miễn phí

Admin 30 Th11, 2021
Chia sẻ:
103 0

Trí tuệ nhân tạo đã tồn tại hơn nửa thế kỉ nay và những tiến bộ của nó đang phát triển với tốc độ theo cấp số nhân. Nhu cầu về AI đang ở mức cao nhất và bạn muốn tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo, bạn đã tìm đúng nơi rồi. Bài viết này về Trí tuệ nhân tạo với Python sẽ giúp bạn hiểu tất cả các khái niệm về Ai với các triển khai thực tế trong Python.

Bài 1: Tổng quan AI – Lập trình AI bằng Python

Bài 2: Machine Learning – Lập trình AI bằng Python

Bài 3: Chuẩn bị dữ liệu – Lập trình AI bằng Python

Bài 4: Supervised Learning: Classification phần 1 – Lập trình AI bằng Python

Bài 5: Supervised Learning: Classification phần 2 – Lập trình AI bằng Python

Bài 6: Supervised Learning: Regression – Lập trình AI bằng Python

Bài 7: Logic Programming – Lập trình AI bằng Python

Bài 8: Unsupervised Learning: Clustering phần 1 – Lập trình AI bằng Python

Bài 9: Unsupervised Learning: Clustering phần 2 – Lập trình AI bằng Python

Bài 10: Natural Language Processing – Lập trình AI bằng Python

Bài 11: NLTK Package phần 1 – Lập trình AI bằng Python

Bài 12: NLTK Package phần 2 – Lập trình AI bằng Python

Bài 13: Analyzing Time Series Data phần 1 – Lập trình AI bằng Python

Bài 14: Analyzing Time Series Data phần 2 – Lập trình AI bằng Python

Bài 15: Nhận diện giọng nói phần 1 – Lập trình AI bằng Python

Bài 16: Nhận diện giọng nói – phần 2 – Lập trình AI bằng Python

Bài 17: Heuristic Search – Lập trình AI bằng Python

Bài 18: Gaming – Phần 1 – Lập trình AI bằng Python

Bài 19: Gaming – Phần 2 – Lập trình AI bằng Python

Bài 20: Neural Networks – Lập trình AI bằng Python

Bài 21: Reinforcement Learning – Lập trình AI bằng Python

Bài 22: Thuật toán di truyền – Lập trình AI bằng Python

Bài 23: Computer Vision – Lập trình AI bằng Python

Bài 24: Deep Learning – Lập trình AI bằng Python

Từ khóa:
Chia sẻ:
103 0

Bình luận

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of