Trang chủ » Modbus Gateway – Bộ chuyển đổi giao thức Modbus RTU/ ASCII sang Modbus TCP 3onedata
Modbus Gateway – Bộ chuyển đổi giao thức Modbus RTU/ ASCII sang Modbus TCP 3onedata
Sản PhẩmTruyền thông công nghiệp (Industrial Communication)

Modbus Gateway – Bộ chuyển đổi giao thức Modbus RTU/ ASCII sang Modbus TCP 3onedata

Admin 7 Th12, 2021
Chia sẻ:
139 0

Chúng tôi MC&TT cung cấp các Modbus Gateway – Bộ chuyển đổi giao thức Modbus RTU/ ASCII sang Modbus TCP của hãng 3onedata đa dạng với nhiều lựa chọn bao gồm:

 • Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232/485/422
 • Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232/485/422
 • Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422
 • Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway của 3onedata hỗ trợ nhiều giao thức mạng, chẳng hạn như giao thức Modbus, TCP, IP, UDP, TELNET, ARP, ICMP, HTTP, DNS và DHCP. Nó sở hữu chức năng quản lý hoàn chỉnh, và hỗ trợ kiểm soát truy cập, cấu hình nhanh, nâng cấp trực tuyến, v.v. RTU Master, RTU Slave, ASCII Master, ASCII Slave và các chế độ hoạt động khác được hỗ trợ. Hỗ trợ tối đa 32 yêu cầu TCP Slave ở chế độ Master và 16 kết nối TCP Master ở chế độ Slave. TELNET, WEB và các chế độ truy cập khác cũng được hỗ trợ. Nó có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt thông qua thiết kế thân thiện của giao diện hệ thống quản lý mạng, hoạt động đơn giản và thuận tiện.

DIP switch có thể đạt được thiết bị khôi phục cài đặt gốc. Phần cứng sử dụng thiết kế không quạt, tiêu thụ điện năng thấp, nhiệt độ và điện áp rộng và đã vượt qua các thử nghiệm tiêu chuẩn công nghiệp nghiêm ngặt, có thể phù hợp với môi trường cảnh công nghiệp với các yêu cầu khắc nghiệt đối với EMC.

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232/485/422

GW1101 GW1101-1DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC) 1*RS-485/422+1*10/100Baes-T(X) and TB with single power supply 12-48VDC, wall-mounting
GW1101-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC) 1*RS-232/485/422+1*10/100Baes-T(X) and DB9 with single power supply 12-48VDC, wall-mounting
IGW1111 IGW1111-1DI-(3IN1)-DB-2P(12-48VDC) 1*RS-232/485/422+2*10/100Baes-T(X) and DB9 with single power supply 12-48VDC, DIN-Rail

Tính năng

 • Hỗ trợ 1 cổng RS-485/422 hoặc RS-232/485/422 và 1/ 2 cổng Ethernet 10/100Base-T (X)
 • Hỗ trợ chuyển đổi giữa giao thức Modbus RTU / ASCII và Modbus TCP
 • Hỗ trợ RTU Master, RTU Slave, ASCII Master, ASCII Slave và các chế độ hoạt động khác
 • Tối đa 32 yêu cầu TCP Slave được hỗ trợ trong chế độ Master và tối đa 16 kết nối TCP Master được hỗ trợ trong chế độ Slave
 • Hỗ trợ ánh xạ ID ảo và thực để đạt được khả năng truy cập linh hoạt giữa các thiết bị Master và Slave
 • Hỗ trợ hoạt động nhiệt độ rộng -40 ~ 75 ℃

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232/485/422

GW1102 GW1102-2DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC) 2*RS-485/422+1*10/100Baes-T(X) and TB with single power supply 12-48VDC, wall-mounting
GW1102-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC) 2*RS-232/485/422+1*10/100Baes-T(X) and DB9 with single power supply 12-48VDC, wall-mounting
IGW1112 IGW1112-2DI-(3IN1)-DB-2P(12-48VDC) 2*RS-232/485/422+2*10/100Baes-T(X) and DB9 with single power supply 12-48VDC, DIN-Rail

Tính năng

 • Hỗ trợ 2 cổng RS-485/422 hoặc RS-232/485/422 và 1/ 2 cổng Ethernet 10/100Base-T (X)
 • Hỗ trợ chuyển đổi giữa giao thức Modbus RTU / ASCII và Modbus TCP
 • Hỗ trợ RTU Master, RTU Slave, ASCII Master, ASCII Slave và các chế độ hoạt động khác
 • Tối đa 32 yêu cầu TCP Slave được hỗ trợ trong chế độ Master và tối đa 16 kết nối TCP Master được hỗ trợ trong chế độ Slave
 • Hỗ trợ ánh xạ ID ảo và thực để đạt được khả năng truy cập linh hoạt giữa các thiết bị Master và Slave
 • Hỗ trợ hoạt động nhiệt độ rộng -40 ~ 75 ℃

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422

GW1114 GW1114-4DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC) 4*RS-485/422+2*10/100Baes-T(X) and TB with single power supply 12-48VDC, wall-mounting
GW1114-4D(3IN1)-RJ-P(12-48VDC) 4*RS-232/485/422+2*10/100Baes-T(X) and DB9 with single power supply 12-48VDC, wall-mounting
IGW1114 IGW1114-4DI-(3IN1)-DB-2P(12-48VDC) 4*RS-232/485/422(DB9)+2*10/100Baes-T(X))(dual IPs and MACs), Dual power supply 12-48VDC, Din-rail

Tính năng

 • Hỗ trợ 4 cổng RS-485/422 hoặc RS-232/485/422 và 2 cổng Ethernet 10/100Base-T (X)
 • Hỗ trợ chuyển đổi giữa giao thức Modbus RTU / ASCII và Modbus TCP
 • Hỗ trợ RTU Master, RTU Slave, ASCII Master, ASCII Slave và các chế độ hoạt động khác
 • Tối đa 32 yêu cầu TCP Slave được hỗ trợ trong chế độ Master và tối đa 16 kết nối TCP Master được hỗ trợ trong chế độ Slave
 • Hỗ trợ ánh xạ ID ảo và thực để đạt được khả năng truy cập linh hoạt giữa các thiết bị Master và Slave
 • Hỗ trợ hoạt động nhiệt độ rộng -40 ~ 75 ℃

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422

GW1118 GW1118-8DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC) 8*RS-485/422+2*10/100Baes-T(X) and TB with single power supply 12-48VDC, wall-mounting
GW1118-8D(3IN1)-RJ-P(12-48VDC) 8*RS-232/485/422+2*10/100Baes-T(X) and DB9 with single power supply 12-48VDC, wall-mounting

Tính năng

 • Hỗ trợ 8 cổng RS-485/422 hoặc RS-232/485/422 và 2 cổng Ethernet 10/100Base-T (X)
 • Hỗ trợ chuyển đổi giữa giao thức Modbus RTU / ASCII và Modbus TCP
 • Hỗ trợ RTU Master, RTU Slave, ASCII Master, ASCII Slave và các chế độ hoạt động khác
 • Tối đa 32 yêu cầu TCP Slave được hỗ trợ trong chế độ Master và tối đa 16 kết nối TCP Master được hỗ trợ trong chế độ Slave
 • Hỗ trợ ánh xạ ID ảo và thực để đạt được khả năng truy cập linh hoạt giữa các thiết bị Master và Slave
 • Hỗ trợ hoạt động nhiệt độ rộng -40 ~ 75 ℃
Từ khóa:
Chia sẻ:
139 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.