Trang chủ » Module I/O mở rộng I-8K/I-87K cho Bộ điều khiển tự động PAC ICP DAS
Module I/O mở rộng I-8K/I-87K cho Bộ điều khiển tự động PAC ICP DAS
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

Module I/O mở rộng I-8K/I-87K cho Bộ điều khiển tự động PAC ICP DAS

Admin 24 Th12, 2021
Chia sẻ:
194 0

ICP DAS cung cấp module I/O mở rộng I-8K/I-87K cho dòng PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được, giúp khách hàng dễ dàng tích hợp vào ứng dụng của mình. Module I/O mở rộng bao gồm:

  • Module đầu vào tương tự
  • Module đầu ra tương tự
  • Module đầu vào/ra kĩ thuật số
  • Module đầu vào Counter/Frequency/Encoder
  • Module điều khiển chuyển động
  • Module truyền thông: cổng nối tiếp, Ethernet Switch Module, GPS Module, CAN Bus Module, FRnet Module, HART Module

Có hai loại bus giao tiếp I/ O, bus song song và bus nối tiếp. Mô-đun I/ O loại bus song song (I-8K series) là mô-đun tốc độ cao chỉ được sử dụng trong PAC bao gồm XPAC, WinPAC, iPAC, ViewPAC, v.v. Và mô-đun I/ O loại bus nối tiếp (I-87K series) là những dòng tốc độ thấp được sử dụng trong cả PAC bao gồm XPAC, WinPAC, iPAC, ViewPAC, v.v. và các module mở rộng I/ O khác bao gồm RU87Pn, ET-87Pn, USB-87Pn, v.v.

Module đầu vào tương tự

I-87004W-G CR 4-Port DS18B20 Temperature Sensor Input Module with Daisy-Chain Wiring (RoHS)
I-87005W-G CR 8-ch Thermistor Input and 8-ch DO Module (RoHS)
I-87013 CR 4-ch RTD Input Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87013-G CR 4-ch RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87013W-G CR 4-ch RTD Input Module (RoHS)
I-8014W-G CR 250 kS/s, 8/16-ch Voltage/Current Input Module (RoHS)
I-8014CW-G CR 250 kS/s, 8-ch Current Input Module (RoHS)
I-87015W-G CR 7-ch RTD Input Module (RoHS)
I-87015PW-G CR 7-ch RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination (RoHS)
I-87016W-G CR 2-ch Isolated Strain Gauge Input Module (RoHS)
I-8017H CR 8-ch AI Module with 16-Pin Terminal Block (Current Input Mode: Requires Optional External 125 Ω Resistor) (Blue Cover) (RoHS)
I-8017H-G CR 8-ch AI Module with 16-Pin Terminal Block (Current Input Mode: Requires Optional External 125 Ω Resistor) (Gray Cover) (RoHS)
I-8017DW-G CR 8/16-ch Analog Input Module with DB37 Connector (Current Input Mode: Jumper Select) (RoHS)
I-8017HCW-G CR 8/16-ch Analog Input Module with 20-pin Terminal Block (Current Input Mode: Jumper Select) (RoHS)
I-8017HW-G CR 8/16-ch AI Module with 20-Pin Terminal Block (Current Input Mode: Requires Optional External 125 Ω Resistor) (RoHS)
I-87017 CR 8-ch AI Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87017-G CR 8-ch AI Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87017W-G CR 8-ch AI Module (RoHS)
I-87017W-A5-G CR 8-ch High Voltage (±50 VDC, ±150 VDC) AI Module (RoHS)
I-87017W-RMS-G CR 8-ch True RMS AI Module (RoHS)
I-87017RW-G CR 8-ch AI Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
I-87017RCW-G CR 8-ch Current Input Module with High Overcurrent Protection (RoHS)
I-87017DW-G CR 8/16-ch AI Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
I-87017ZW-G CR 10/20-ch AI Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
I-87018 CR 8-ch Thermocouple Input Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87018-G CR 8-ch Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87018W-G CR 8-ch Thermocouple Input Module (RoHS)
I-87018RW-G CR 8-ch Thermocouple Input Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
I-87018PW-G/S CR 8-ch Thermocouple Input Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
Includes CN-1824 Daughter Board
I-87018ZW-G/S CR 10-ch Thermocouple Input Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
Includes DB-1820 Daughter Board
I-87018ZW-G/S2 CR 10-ch Thermocouple Input Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
Includes DN-1822 Daughter Board and 1.8 m Cable
I-87019PW-G/S CR 8-ch Universal AI Module (RoHS) Includes CN-1824 Daughter Board
I-87019RW-G CR 8-ch Universal AI Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
I-87019ZW-G/S CR 10-ch Universal AI Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
Includes DB-1820 Daughter Board
I-87019ZW-G/S2 CR 10-ch Universal AI Module with High Overvoltage Protection (RoHS)
Includes DN-1822 Daughter Board and 1.8 m Cable

Module đầu ra tương tự

I-87022 CR 2-ch, 12-bit Channel-to-ch Isolated AO Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87022-G CR 2-ch, 12-bit Channel-to-ch Isolated AO Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87022W-G CR 2-ch Channel-to-channel Isolated AO Module (RoHS)
I-8024 CR 4-ch Analog Output Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8024-G CR 4-ch Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8024W-G CR 4-ch Analog Output Module (RoHS)
I-8024UW-G CR 4-ch Isolated Analog Output Module (RoHS)
I-87024CW-G CR 4-ch Channel-to-channel Isolated Current Output Module with Open-wire Detection (RoHS)
I-87024UW-G CR 4-ch Isolated Source Type AO Module (RoHS)
I-87024DW-G CR 4-ch AO Module with DB37 Connector (RoHS)
I-87024RW-G CR 4-ch AO Module with RF Immunity (RoHS)
I-87024 CR 4-ch , 14-bit Non-isolated AO Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87024-G CR 4-ch , 14-bit Non-isolated AO Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87024W-G CR 4-ch AO Module (RoHS)
I-8026W-G CR 6-ch AI, 2-ch AO, 2-ch DI and 2-ch DO Module (RoHS)
I-87026 CR 2-ch, 16-bit Channel-to-ch Isolated AO Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87026-G CR 2-ch, 16-bit Channel-to-ch Isolated AO Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87026PW-G CR 6-ch AI, 2-ch AO, 2-ch DI and 2-ch DO Module (RoHS)
I-87028CW-G CR 8-ch Channel-to-channel Isolated Current Output Module with Open-wire Detection (RoHS)
I-87028CDW-G CR 8-ch Channel-to-channel Isolated Current Output Module with Open-wire Detection and DB37 Connector (RoHS)
I-8028UW-G CR 8-ch Isolated Analog Output Module (RoHS)
I-87028UW-G CR 8-ch Isolated Source Type AO Module (RoHS)
I-87028VW-G CR 8-ch Channel-to-channel Isolated Voltage (0~10 VDC) Output Module (RoHS)
I-87028VW-20V-G CR 8-ch Channel-to-channel Isolated Voltage (0~20 VDC) Output Module (RoHS)

Module đầu vào/ra kĩ thuật số

I-8037 CR 16-ch Isolated DO (Source, PNP, 5~30VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8037-G CR 16-ch Isolated DO (Source, PNP, 5~30VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8037W-G CR 16-ch Isolated DO (Source, PNP, 5~30VDC) Module (RoHS)
I-87037W-G CR 16-ch Isolated DO (Source, PNP, 10~40 VDC) Module (RoHS)
I-8040 CR 32-ch Isolated DI (Wet, 10~30VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8040-G CR 32-ch Isolated DI (Wet, 10~30VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8040W-G CR 32-ch Isolated DI (Wet, 10~30VDC) Module (RoHS)
I-8040W-A1-G CR 32-channel Isolated Digital Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8040PW-G CR 32-ch Isolated DI (Wet, 19~30VDC) Module with Low Pass Filter (RoHS)
I-87040 CR 32-ch Isolated DI (Wet, 3.5~30 VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87040-G CR 32-ch Isolated DI (Wet, 3.5~30 VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87040W-G CR 32-ch Isolated DI (Wet, 3.5~30 VDC) Module (RoHS)
I-87040PW-G CR 32-ch Isolated DI (Wet, 19~30 VDC) Module (RoHS)
I-8041 CR 32-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8041-G CR 32-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8041W-G CR 32-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (RoHS)
I-8041AW-G CR 32-ch Isolated DO (Source, PNP, 5~30VDC) Module (RoHS)
I-8041PW-G CR 32-ch Isolated DO (Sink, NPN, 10~50VDC) Module with Self Protection (RoHS)
I-87041 CR 32-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30 VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87041-G CR 32-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30 VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87041W-G CR 32-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30 VDC) Module (RoHS)
I-87041PW-G CR 32-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~50 VDC) Module with Self Protection (RoHS)
I-8042 CR 16-ch Isolated DI (Wet) and 16-ch Isolated DO (Sink, NPN) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8042-G CR 16-ch Isolated DI (Wet) and 16-ch Isolated DO (Sink, NPN) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8042W-G CR 16-ch Isolated DI (Wet) and 16-ch Isolated DO (Sink, NPN) Module (RoHS)
I-87042W-G CR 16-ch Isolated DI & 16-channel Isolated DO (Sink, NPN) Module (RoHS)
I-8046W-G CR 16-ch Isolated DI (Dry) Module (RoHS)
I-87046W-G CR 16-ch Non-isolated DI (Dry) Module for Long-distance Measurement (RoHS)
I-8048 CR 8-ch Non-isolated DI (Dry, Wet) Module with Interrupt (Blue Cover) (RoHS)
I-8048-G CR 8-ch Non-isolated DI (Dry, Wet) Module with Interrupt (Gray Cover) (RoHS)
I-8048W-G CR 8-ch Non-isolated DI (Dry, Wet) Module with Interrupt (RoHS)
I-8050 CR 16-ch Universal Digital I/O Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8050-G CR 16-ch Universal Digital I/O Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8050W-G CR 16-ch Universal Digital I/O Module (RoHS)
I-8051 CR 16-ch Non-isolated DI (Dry) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8051-G CR 16-ch Non-isolated DI (Dry) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8051W-G CR 16-ch Non-isolated DI (Dry) Module (RoHS)
I-87051 CR 16-ch Non-isolated DI (Dry) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87051-G CR 16-ch Non-isolated DI (Dry) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87051W-G CR 16-ch Non-isolated DI (Dry) Module (RoHS)
I-8052 CR 8-ch Isolated DI (Wet, 10~30VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8052-G CR 8-ch Isolated DI (Wet, 10~30VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8052W-G CR 8-ch Isolated DI (Wet, 10~30VDC) Module (RoHS)
I-87052 CR 8-ch Isolated DI (Wet, 3.5~30VDC) Module with 2 kV Channel-to-ch Isolation (Blue Cover) (RoHS)
I-87052-G CR 8-ch Isolated DI (Wet, 3.5~30VDC) Module with 2 kV Channel-to-ch Isolation (Gray Cover) (RoHS)
I-87052W-G CR 8-ch Isolated DI (Wet, 3.5~30VDC) Module with 2 kV Channel-to-channel Isolation (RoHS)
I-8053 CR 16-ch Isolated DI (Wet, 10~30VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8053-G CR 16-ch Isolated DI (Wet, 10~30VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8053W-G CR 16-ch Isolated DI (Wet, 10~30VDC) Module (RoHS)
I-8053W-A1-G CR 16-ch Isolated DI (Wet, 3.5~30VDC) Module (RoHS)
I-8053PW-G CR 16-ch Isolated DI (Wet, 19~30VDC) Module with Low Pass Filter (RoHS)
I-87053 CR 16-ch Isolated DI (Dry, Wet, 3.5~30VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87053-G CR 16-ch Isolated DI (Dry, Wet, 3.5~30VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87053W-G CR 16-ch Isolated DI (Dry, Wet, 3.5~30VDC) Module (RoHS)
I-87053PW-G CR 16-ch Isolated DI (Dry, Wet, 19~30VDC) Module (RoHS)
I-87053W-A2-G CR 16-ch Isolated DI (Dry, Wet, 19~50VDC) Module (RoHS)
I-87053W-A5-G CR 16-ch High-voltage Isolated DI (Dry, Wet, 68~150VDC) Module (RoHS)
I-87053W-AC1 CR 16-ch Isolated AC (10~80VAC) DI Module (RoHS)
I-87053W-E5-G CR 16-ch High-voltage Isolated DI (Wet, 68~150VDC) Module (RoHS)
I-8054 CR 8-ch Isolated Digital Input and 8-ch Isolated Digital Output Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8054-G CR 8-ch Isolated Digital Input and 8-ch Isolated Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8054W-G CR 8-ch Isolated DI (Wet) and 8-ch Isolated DO (Sink, NPN) Module (RoHS)
I-87054 CR 8-ch Isolated DI (Wet) and 8-ch Isolated DO (Sink, NPN) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87054-G CR 8-ch Isolated DI (Wet) and 8-ch Isolated DO (Sink, NPN) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87054W-G CR 8-ch Isolated DI (Wet) and 8-ch Isolated DO (Sink, NPN) Module (RoHS)
I-8055 CR 8-ch Non-isolated DI (Dry) and 8-ch Non-isolated DO (Sink, NPN) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8055-G CR 8-ch Non-isolated DI (Dry) and 8-ch Non-isolated DO (Sink, NPN) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8055W-G CR 8-ch Non-isolated DI (Dry) and 8-ch Non-isolated DO (Sink, NPN) Module (RoHS)
I-87055 8-ch Non-isolated DI (Dry) and 8-ch Non-isolated DO (Sink, NPN) Module (Blue Cover)
I-87055W-G CR 8-ch Non-isolated DI (Dry) and 8-ch Non-isolated DO (Sink, NPN) Module (RoHS)
I-8056 CR 16-ch Non-isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8056-G CR 16-ch Non-isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8056W-G CR 16-ch Non-isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (RoHS)
I-8057 CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8057-G CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8057W-G CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (RoHS)
I-8057PW-G CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 10~50VDC) Module with Self Protection (RoHS)
I-87057 CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87057-G CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87057W-G CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~30VDC) Module (RoHS)
I-87057PW-G CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 5~50VDC) Module with Overload Protection (RoHS)
I-8058 CR 8-ch Isolated DI (80~250 VAC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8058-G CR 8-ch Isolated DI (80~250 VAC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8058W-G CR 8-ch Isolated DI (80~250 VAC) Module (RoHS)
I-87058 CR 8-ch Isolated DI (80~250 VAC/VDC) Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87058-G CR 8-ch Isolated DI (80~250 VAC/VDC) Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87058W-G CR 8-ch Isolated DI (80~250 VAC/VDC) Module (RoHS)
I-87059W-G CR 8-ch Isolated DI (10~80 VAC/VDC) Module (RoHS)
I-8060 CR 6-ch Form C Power Relay Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8060-G CR 6-ch Form C Power Relay Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8060W-G CR 6-ch Form C Power Relay Module (RoHS)
I-87061W-G CR 16-ch Form A Power Relay Module (4 groups, every 4 channels in a group share a single COM point) (10A Rating Current) (RoHS)
I-87061PW-G CR 16-ch Form A Power Relay Module (Each relay channel is independent) (3A Rating Current) (RoHS)
I-8063 CR 4-ch Isolated DI (Wet) and 4-ch Form C Power Relay Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8063-G CR 4-ch Isolated DI (Wet) and 4-ch Form C Power Relay Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8063W-G CR 4-ch Isolated DI (Wet) and 4-ch Form C Power Relay Module (RoHS)
I-87063 CR 4-ch Isolated DI (Wet) and 4-ch Form C Power Relay Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87063-G CR 4-ch Isolated DI (Wet) and 4-ch Form C Power Relay Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87063W-G CR 4-ch Isolated DI (Wet) and 4-ch Form C Power Relay Module (RoHS)
I-8064 CR 8-ch Form A Power Relay Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8064-G CR 8-ch Form A Power Relay Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8064W-G CR 8-ch Form A Power Relay Module (RoHS)
I-87064 CR 8-ch Form A Power Relay Module (5A Rating Current) (Blue Cover) (RoHS)
I-87064-G CR 8-ch Form A Power Relay Module (5A Rating Current) (Gray Cover) (RoHS)
I-87064W-G CR 8-ch Form A Power Relay Module (5A Rating Current) (RoHS)
I-8065 CR 8-ch Form A AC SSR Output Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8065-G CR 8-ch Form A AC SSR Output Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87065 CR 8-ch AC-type SSR Relay Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87065-G CR 8-ch AC-type SSR Relay Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87065W-G CR 8-ch AC-type SSR Relay Module (RoHS)
I-8066 CR 8-ch Form A SSR-DC Output Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8066-G CR 8-ch Form A SSR-DC Output Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87066 CR 8-ch DC-type SSR Relay Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87066-G CR 8-ch DC-type SSR Relay Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87066W-G CR 8-ch DC-type SSR Relay Module (RoHS)
I-8068 CR 4-ch Form A and 4-ch Form C Power Relay Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8068-G CR 4-ch Form A and 4-ch Form C Power Relay Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8068W-G CR 4-ch Form A and 4-ch Form C Power Relay Module (RoHS)
I-87068 CR 4-ch Form A Power Relay and 4-ch Form C Power Relay Module (5A Rating Current) (Blue Cover) (RoHS)
I-87068-G CR 4-ch Form A Power Relay and 4-ch Form C Power Relay Module (5A Rating Current) (Gray Cover) (RoHS)
I-87068W-G CR 4-ch Form A Power Relay and 4-ch Form C Power Relay Module (5A Rating Current) (RoHS)
I-87068W-2A-G CR 4-ch Form A Signal Relay and 4-ch Form C Signal Relay Module (2A Rating Current) (RoHS)
I-8069 8-ch Form A PhotoMOS Relay Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8069W-G CR 8-ch Form A PhotoMOS Relay Module (RoHS)
I-87069 CR 8-ch PhotoMOS Relay Module (0.13A Rating Current) (Blue Cover) (RoHS)
I-87069W-G CR 8-ch PhotoMOS Relay Module (0.13A Rating Current) (RoHS)
I-87069PW-G CR 8-ch PhotoMOS Relay Module (5A Rating Current) (RoHS)

Module đầu vào Counter/Frequency/Encoder

I-8080 CR 4/8-ch Counter/Frequency/Encoder Input Module (Blue Cover) (RoHS)
I-8080-G CR 4/8-ch Counter/Frequency/Encoder Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-8084W-G CR 4/8-ch Counter/Frequency/Encoder Input Module (RoHS)
I-8088W-G CR 8-ch Isolated DI and 8-ch PWM Output Module (RoHS)
I-87082 2-ch Counter/Frequency Input Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87082-G 2-ch Counter/Frequency Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87082W-G CR 2-ch Counter/Frequency Input Module (RoHS)
I-87084W-G CR 4/8-ch Counter/Frequency/Encoder Input Module (RoHS)
I-87088W-G CR 8-ch PWM Output and 8-ch High-speed Counter Input Module (RoHS)
I-87089W-G 1-channel Vibrating Wire Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87089W/S-G 8-channel Vibrating Wire Input Module (Gray Cover) (RoHS)
DN-1618UB 8-channel Vibrating Wire Extended Board

Module điều khiển chuyển động

I-8090 3-axis Encoder Input Module (Blue Cover) (RoHS) Includes CA-PC25M
I-8090-G 3-axis Encoder Input Module (Gray Cover) (RoHS) Includes CA-PC25M
I-8090W-G CR 3-axis Encoder Input Module (RoHS) Includes CA-PC25M
I-8091 2-axis Stepping/Servo Motor Control Module (Blue Cover) (RoHS) Includes CA-PC25M
I-8091-G 2-axis Stepping/Servo Motor Control Module (Gray Cover) (RoHS) Includes CA-PC25M
I-8091W-G CR 2-axis Stepping/Servo Motor Control Module (RoHS) Includes CA-PC25M
I-8092F-G High-speed 2-axis Motion Control Module with FRnet Master
DN-8237UB CR Universal Snap-on Wiring Terminal Board
I-8093W-G CR High-speed 3-axis Encoder Module (RoHS)
I-8094-G CR High-speed 4-axis Motion Control Module (For XP-8000/WP-8000 PAC)
I-8094F-G High-speed 4-axis Motion Control Module with FRnet Master (For XP-8000/WP-8000 PAC)
I-8094A-G High-speed 4-axis Motion Control Module with Internal CPU
I-8094H-G High-speed 4-axis Motion Control Module with FRnet Master and Internal CPU
I-8196F-G High-Speed 6-axis Motion Control Module with FRnet Master (For XP-8000/WP-8000 PAC)

Module truyền thông cổng nối tiếp

I-8112 CR 2-port Non-isolated RS-232 Module (Blue Cover) (RoHS) Includes CA-RJ0903 Cable
I-8112-G CR 2-port Non-isolated RS-232 Module (Gray Cover) (RoHS) Includes CA-RJ0903 Cable
I-8112/C2 CR 2-Port RS-232 Module (Blue Cover) (RoHS) include : CA-RJ0903x2
I-8112/C2-G CR 2-Port RS-232 Module (Gray Cover) (RoHS) include : CA-RJ0903x2
I-8112iW-G CR 2-port Isolated RS-232 Module (RoHS)
I-8114 CR 4-port Non-isolated RS-232 Module (Blue Cover) (RoHS) Includes CA-RJ0903 Cable
I-8114-G CR 4-port Non-isolated RS-232 Module (Gray Cover) (RoHS) Includes CA-RJ0903 Cable
I-8114W-G CR 4-port Non-isolated RS-232 Module (RoHS)
I-8114W/D2-G CR 4-port Non-isolated RS-232 Module (RoHS) Includes CA-9-3705 Cable
I-8114iW-G CR 4-port Isolated RS-232 Module (RoHS)
I-8114iW/D2-G CR 4-port Isolated RS-232 Module (RoHS) Includes CA-9-3705 Cable
I-8114/C4 CR 4-Port RS-232 Module (Blue Cover) (RoHS) include : CA-RJ0903x4
I-8114/C4-G CR 4-Port RS-232 Module (Gray Cover) (RoHS) include : CA-RJ0903x4
I-8142 CR 2-port Non-isolated RS-422/485 Module (Blue Cover) (RoHS) Includes CA-RJ1003 Cable
I-8142-G CR 2-port Non-isolated RS-422/485 Module (Gray Cover) (RoHS) Includes CA-RJ1003 Cable
I-8142/C2 CR 2-Port RS-422/485 Module (Blue Cover) (RoHs) include : CA-RJ1003x2
I-8142/C2-G CR 2-Port RS-422/485 Module (Gray Cover)  (RoHs) include : CA-RJ1003x2
I-8142i CR 2-port Isolated RS-422/485 Module (Blue Cover) (RoHS) Includes CA-RJ1003 Cable
I-8142i-G CR 2-port Isolated RS-422/485 Module (Gray Cover) (RoHS) Includes CA-RJ1003 Cable
I-8142i/C2 CR 2-Port Isolation RS-422/485 Module (Blue Cover) (RoHs) include : CA-RJ1003x2
I-8142i/C2-G CR 2-Port Isolation RS-422/485 Module (Gray Cover) (RoHs) include : CA-RJ1003x2
I-8142iW-G CR 2-port Isolated RS-422/485 Module (RoHS)
I-8144 CR 4-port Non-isolated RS-422/485 Module (Blue Cover) (RoHS) Includes CA-RJ1003 Cable
I-8144-G CR 4-port Non-isolated RS-422/485 Module (Gray Cover) (RoHS) Includes CA-RJ1003 Cable
I-8144/C4 CR 4-Port RS-422/485 Module (Blue Cover) (RoHS) include : CA-RJ1003x4
I-8144/C4-G CR 4-Port RS-422/485 Module (Gray Cover) (RoHS) include : CA-RJ1003x4
I-8144iW-G CR 4-port Isolated RS-422/485 Module (RoHS)

Module Ethernet Switch

I-8135W-G CR 5-port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch Module (Gray Cover) (RoHS)

GPS Module

I-87211W-G CR GPS Receiver and 2 DO, 1 PPS Output Module (Gray Cover) (RoHS)

CAN Bus Module

I-8120W-G CR 1-port Programmable CAN Module (Parallel Bus Type) (RoHS)
I-8123W-G CR 1 Port High Performance Intelligent CANopen Master Module (Paralell Bus Type) (RoHS)
I-8123W-CPS-G CR 1 Port high performance CANopen Slave Module (Parallel Bus Type) (RoHS)
I-8124W-G CR 1 Port DeviceNet Master Module (Paralle Bus Type) (RoHS)
I-87120-G 1-port Programmable CAN Module (Serial Bus Type)
I-87123-G 1 Port Intelligent CANopen Master Module (Serial Bus Type)
I-87124-G 1 Port DeviceNet Master Module (Serial Bus Type)

FRnet Module

I-8172W 2-port FRnet Module

HART Module

I-87H17W CR 8-channel HART Current Input Module (Gray Cover) (RoHS)
Từ khóa:
Chia sẻ:
194 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.