Trang chủ » Module I/O RS-485 hỗ trợ Modbus RTU, DCON ICP DAS – Phần 1
Module I/O RS-485 hỗ trợ Modbus RTU, DCON ICP DAS – Phần 1
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

Module I/O RS-485 hỗ trợ Modbus RTU, DCON ICP DAS – Phần 1

Admin 28 Th12, 2021
Chia sẻ:
163 0

ICP DAS cung cấp các dòng sản phẩm remote I/O module với giao diện RS-485 và hỗ trợ giao thức Modbus RTU, DCON: I-7000; M-7000; M-2000; M-6000; tM series giúp khách hàng dễ dàng triển khai, mở rộng hệ thống với giao thức Modbus RTU, nó có thể dễ dàng giao tiếp với hầu hết các phần mềm SCADA/ HMI và PLC phổ biến.

I-7000 và M-7000 remote I/O module

I-7000 và M-7000 bao gồm module I/O đầu vào/ra tương tự, module I/O đầu vào/ra số, Encoder/Frequency/Counter. I-7000 hỗ trợ giao thức DCON và M-7000 hỗ trợ cả 2 giao thức Modbus RTU và DCON. Nhiều phần mềm SCADA / HMI và PLC hỗ trợ giao thức Modbus RTU. Chúng dễ dàng tích hợp với các mô-đun M-7000.

Module đầu vào tương tự

I-7005 CR 8-channel Thermistor Input and 6-channel Alarm Output Module
I-7011 CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011D CR I-7011 with with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7011P CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011PD CR I-7011P with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7012 CR 1-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7012D CR I-7012 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7012F CR 1-channel High Speed Analog Input Module using the DCON Protocol (16-bit) (Blue Cover) (RoHS)
I-7012FD CR I-7012F with 7-segment LED Display (16-bit) (Blue Cover) (RoHS)
I-7013 CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7013D CR I-7013 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7033 CR 3-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7033D CR I-7033 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7014D CR Analog / Transmitter input with LED display
I-7015 CR 6-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7015P-G CR 6-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7016 CR Strain Gauge input module
I-7016D CR I-7016 with display
I-7016P CR Strain Gauge input module ( 6 wires ) ;
I-7016PD CR I-7016 with display ( 6 wires) ;
I-7017 CR 8-channel Analog Input Module with DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7017Z-G CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7017F CR 8-channel Analog Input Module with DCON Protocol (Fast Sampling Version) (Blue Cover) (RoHS)
I-7017FC CR 8-channel Current Input Module using the DCON Protocol (fast sampling version) (Blue Cover) (RoHS)
I-7017C CR 8-channel Current Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7017R CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7017R-A5-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7017RC CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol with High Voltage Protection (Blue Cover) (RoHS)
I-7018 CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7018Z-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
Includes an I-7018Z Module and a DB-1820 Daughterboard.
I-7018Z-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
Includes an I-7018Z Module, a DN-1822 Daughterboard and a CD-2518D 1.8 m Cable.
I-7018Z-G/S3 CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
Includes an I-7018Z Module, a DN-1823 Daughterboard and a 15 cm Cable
I-7018P CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7018R CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol with High Voltage Protection (Blue Cover) (RoHS)
I-7019R CR 8-channel Universal Analog Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
M-7004-G CR 4- Port Digital Temperature Sensor Module with Daisy-Chain Wiring using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7005-G CR  8-channel Thermistor Input and 6 channel Alarm Output Module (Gray Cover)
M-7011-G CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7011D-G CR M-7011 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7013P-G CR 1-channel RTD Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7013PD-G CR M-7013P with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7015-G CR 6-channel RTD Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7015P-G CR 6-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination using the DCON and Modbus Protocolsl (Gray Cover) (RoHS)
M-7016-G CR Strain Gauge input module
M-7016D-G CR I-7016 with display
M-7017-G CR 8-channel Analog Input Module with DCON and Modbus RTU Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7017C-G CR 8-channel Current Input Module using the DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7017R-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus RTU Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7017R-A5-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus RTU Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7017RC-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus RTU Protocol with High Voltage Protection (Gray Cover) (RoHS)
M-7017RMS-G CR 8-channel True RMS Input Module (Gray Cover) (RoHS)
M-7017Z-G CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7017mC-16-G CR 16-channel Current Input Module with Data Logger using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7018-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7018R-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus Protocols with High Voltage Protection (Gray Cover) (RoHS)
M-7018-16-G CR 16-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7018Z-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS) Includes an M-7018Z Module and a DB-1820 Daughterboard.
M-7018Z-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS) Includes an M-7018Z Module, a DN-1822 Daughterboard and a CD-2518D 1.8 m Cable.
M-7018Z-G/S3 CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
Includes an M-7018Z Module, a DN-1823 Daughterboard and a 15 cm Cable.
M-7019R-G CR 8-channel Universal Analog Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7019Z-G/S CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS),
Includes the M-7019Z module and a DB-1820 Daughter Board
M-7019Z-G/S2 CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS),
Includes the M-7019Z module, a DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable
M-7019Z-G/S3 CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS),
Includes the M-7019Z module, a DN-1823 Daughter Board and a 15 cm Cable
M-7033-G CR 3-channel RTD Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7033D-G CR M-7033 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Tính năng

 • Hỗ trợ đầu vào điện áp, dòng điện: ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
 • Đầu vào cảm biến:
  • Thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, LDIN43710
  • Full-Bridge Strain Gauge
  • 2/3-wire RTD: Pt100, Pt1000, Ni120, Cu50, Cu100, Cu1000
  • Thermistor, 2/3-wire DS18B20

Module đầu ra tương tự

I-7021-G CR 1-ch 12-bit AO Module using DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7021P-G CR 1-ch 16-bit AO Module using DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7022-G CR 2-channel 12-bit analog output module (channel to channel isolated)
I-7024-G CR 4-channel 14-bit analog output module
I-7024R-G CR 4-channel 14-bit Analog Output and 5-channel Digital Input Module (RoHS)
M-7022-G CR 2-channel 12-bit analog output module (channel to channel isolated)
M-7024-G CR 4-channel 14-bit analog output Module
M-7024L-G CR 12-bit 4-channel Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7024R-G CR 4-channel Analog Output and 5-channel DI Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7024U-G CR 4-channel Analog Output,4-channel Digital Input and 4-channel Digital Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7024UD-G CR M-7024U with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7028-G CR 8-channel Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7028D-G CR M-7028 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Tính năng

 • Hỗ trợ đầu ra điện áp, dòng điện: 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V, ±5 V, ±10 V, 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA
 • Độ phân giải: 12/14/16 bit

Module vào/ra tương tự + DI + DO

M-7002-G CR 4-channel AI, 5-channel DI and 4-channels Relay Output Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7003-G CR 8-channel AI and 4-channels Relay Output Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS
M-7026-G CR 6-channel Analog Input, 2-channel Analog Output, 3-channel Digital Input and 3-channel Digital Output Module using the DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Module vào/ ra số

I-7041 CR 14-channel Input isolated Digital Input Module
I-7041D CR I-7041 with LED display
I-7041P CR  14-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (RoHS)
I-7041PD CR I-7041PD with LED Display (RoHS)
I-7042 CR 13-channel Isolated O.C. Output Module
I-7042D CR I-7042 with LED display
I-7043 CR 16-channel Non-isolated O.C. Output Module
I-7043D CR I-7043 with LED display
I-7044 CR 8-channel isolated Digital Output and 4-channel isolated Digital Input Module
I-7044D CR I-7044 with LED display
I-7045 CR 16-channel isolated Digital Output Module RoHS
I-7045D CR I-7045 with LED display RoHS
I-7045-NPN CR 16-channel Sink Type Isolated Digital Output Module
I-7045D-NPN CR I-7045D-NPN with LED Display
I-7050 CR 8-channel Non-isolated Digital Output and 7-channel Non-isolated Digital Input Module (Sink)
I-7050D CR I-7050 with LED display
I-7050A CR 8-channel Non-isolated Digital Output and 7-channel Non-isolated Digital Input Module (Source) RoHS
I-7050AD CR I-7050A with LED display  (Current Source) RoHS
I-7051 CR 16-channel isolated Digital Input Module
I-7051D CR I-7051 with LED display
I-7052 CR 8-channel isolated Digital Input Module
I-7052D CR I-7052 with LED display
I-7053_FG CR 16-channel Digital Input Module
I-7053D_FG CR I-7053_FG with LED display
I-7055 CR 8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated Digital Output Module
I-7055D CR 8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated Digital Output Module with LED Display
I-7055-NPN CR 8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated Digital Output Module with 16-bit Counters (RoHS)
I-7055D-NPN CR  I-7055D with LED Display (RoHS)
I-7058 CR 8-channel Isolated AC Voltage Digital Input Module
I-7058D CR I-7058 with display
I-7059 CR 8-channel isolated AC Voltage Digital Input Module RoHS
I-7059D CR I-7059 with LED display RoHS
M-7041-G CR 14-channel Input isolated Digital Input Module
M-7041D-G CR M-7041 with LED Display
M-7041P-G CR 14-channel Isolated Digital Input Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7041PD-G CR M-7041P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7041-A5-G CR 14-channel High Voltage Isolated Digital Input Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7041D-A5-G CR M-7041-A5 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7043-G CR 16-channel Non-isolated Digital Output Module using the DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7043D CR M-7043-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7045-G CR 16 Channel Isolated Digital Output Module
M-7045D-G CR M-7045-G with LED Display
M-7045-NPN-G CR 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module(Gray Cover)
M-7045D-NPN-G CR M-7045-NPN with LED Display(Gray Cover)
M-7046-G CR 15-channel Isolated Digital Input Module using the DCON or Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7046D-G CR M-7046 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7050-G CR 8 Channel Non-isolated Digital output & 7 Channel Non-isolated Digital input Module
M-7050D-G CR M-7050-G with LED Display
M-7051-G CR 16 Channel Isolated Digital Input Module
M-7051D-G CR M-7051-G with LED Display
M-7052-G CR 8 channel isolated Digital Input Module
M-7052D-G CR M-7052 with LED Display
M-7053-G CR 16-channel Digital Input Module
M-7053D-G CR M-7053 with LED Display
M-7054-G CR 16-channel Isolated Universal Digital Input/Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7054D-G CR M-7054 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7054P-G CR M-7054 with High Load Current Output (Gray Cover) (RoHS)
M-7054PD-G CR M-7054P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7055-G CR 8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated Digital Output Module
M-7055D-G CR M-7055 with LED Display
M-7055-NPN-G CR 8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated Digital Output Module with 16-bit Counters (RoHS)
M-7055D-NPN-G CR M-7055D with LED Display (RoHS)
M-7055U-G CR 8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated Digital Output Module, Sink- or Source-type selectable via Wire Connection (RoHS)
M-7055UD-G CR M-7055U with LED Display (RoHS)
M-7058-G CR 8-channel 80-250VAC Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (RoHS)
M-7058D-G CR  M-7058 with LED Display (RoHS)
M-7058-16-G CR 16-ch Isolated DI (Wet, 80~250 VAC/VDC) Module using DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7058D-16-G CR 16-ch Isolated DI (Wet, 80~250 VAC/VDC) Module with LED Display using DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7059-G CR 8-channel 10-80VAC Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Blue Cover) (RoHS)
M-7059D-G CR  M-7059 with LED Display (RoHS)
M-7059-16-G CR 16-ch Isolated DI (Wet, 10~80 VAC/15~80 VDC) Module using DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7059D-16-G CR  16-ch Isolated DI (Wet, 10~80 VAC/15~80 VDC) Module with LED Display using DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Module đầu ra relay

M-7060-G CR 4-channel Isolated Digital Input and 4-channel Relay Output Module with 16-bit Counters (RoHS)
M-7060D-G CR  M-7060 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7060P-G CR 4-channel Isolated DI and 4-channel Relay Output Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7060PD-G CR M-7060P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7061-G CR 12-channel Relay Output Module (RoHS)
M-7061D-G CR M-7061D with LED Display (RoHS)
M-7064-G CR 8-channel Form A Signal Relay Output Module (Gray Cover) (RoHS)
M-7064D-G CR M-7064 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7065-G CR  4-channel Isolated Digital Input and 5-channel Relay Output Module with 16-bit Counters (RoHS)
M-7065D-G CR M-7065D with LED Display (RoHS)
M-7065B-G CR 4-channel Isolated Digital Input and 5-channel DC SSR Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7065BD-G CR M-7065B-G with LED Display (Gray Cover) (ROSH)
M-7066P-G CR 7-channel PhotoMOS Relay Output Module with DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7066PD-G CR M-7066P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7067-G CR 4-channel  Relay Output and 4-channel isolated Digtal Input Module with Modbus protocol
M-7067D-G CR M-7067 with LED display
M-7068-G CR 4-channel Form A Signal Relay Output and 4-channel Form C Signal Relay Output Module (Gray Cover) (RoHS)
M-7068D-G CR M-7068 with LED Display (RoHS)
M-7069-G CR 4-channel Form A Power Relay Output and 4-channel Form C Power Relay Output Module (Gray Cover) (RoHS)
M-7069D-G CR M-7069 with LED Display (RoHS)
I-7060 CR 4-channel Relay Output and 4-channel isolated Digtal Input Module
I-7060D CR I-7060 with LED display
I-7061 CR 12-channel Relay Output Module (RoHS)
I-7061D CR I-7061D with LED Display (RoHS)
I-7063 CR 3-channel Power Relay Output Module
I-7063D CR I-7063 with LED display
I-7063A CR 3-channel Solid-State Relay Output Module & AC-SSR
I-7063AD CR I-7063A with LED display
I-7063B CR 3-channel Solid-State Relay Output Module & DC-SSR
I-7063BD CR I-7063B with LED display
I-7065 CR 5-channel Power Relay Output Module
I-7065D CR I-7065with LED display
I-7065A CR 5-channel Solid-State Relay Output Module & AC-SSR
I-7065AD CR I-7065A with LED display
I-7065B CR 5-channel Solid-State Relay Output Module & DC-SSR
I-7065BD CR I-7065B with LED display
I-7066 CR 7-channel Photo-Mos Relay Output Module
I-7066D CR I-7066 with LED display
I-7067 CR 7-channel Relay Output Module
I-7067D CR I-7067 with LED display

Module Encoder/Frequency/Counter

I-7080  CR 2-channel Counter/Frequency Input Module
I-7080D CR I-7080 with LED display
I-7080B-G CR 2 Channel Counter/Frequency Input with Battery back up Module
I-7080BD-G CR I-7080B-G with LED display
I-7083-G CR 3-axis 32 bits encoder counter
I-7083D-G CR 3-axis 32 bits encoder counter with LED Display
I-7083B-G CR 3-axis 32 bits encoder counter
I-7083BD-G CR 3-axis 32 bits encoder counter with LED Display
I-7088-G CR 8-Channel PWM Output and 8-Channel High Speed Counter Module (RoHS)
I-7088D-G CR I-7088 with 7-segment LED Display (RoHS)
I-7088-G/S CR I-7088 with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
I-7088D-G/S CR I-7088D with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
M-7080-G CR 2 Channel Counter / Frequency Input Module
M-7080D-G CR M-7080-G with LED display
M-7080B-G CR Battery backup counter/frequency input module
M-7080BD-G CR Battery backup counter/frequency input module with LED display
M-7084-G CR 4/8-channel Counter/Frequency/Encoder Input Module (RoHS)
M-7088-G CR 8-Channel PWM Output and 8-Channel High Speed Counter Module (RoHS)
M-7088D-G CR M-7088 with 7-segment LED Display (RoHS)
M-7088-G/S CR M-7088 with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
M-7088D-G/S CR M-7088D with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
Từ khóa:
Chia sẻ:
163 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.