Trang chủ » Module mở rộng XV-board, XW-board, X-board cho bộ lập trình ICP DAS
Module mở rộng XV-board, XW-board, X-board cho bộ lập trình ICP DAS
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

Module mở rộng XV-board, XW-board, X-board cho bộ lập trình ICP DAS

Admin 30 Th12, 2021
Chia sẻ:
92 0

ICP DAS cung cấp các dòng sản phẩm Module mở rộng XV-board, XW-board, X-board để mở rộng cổng,tín hiệu như DI, DO, AI, AO, Timer/ Encoder/ Frequency/ Counter,… cho bộ lập trình thông minh WISE, bộ lập trình nhúng IoT, hay PAC

XV-board

Board mở rộng DIO

XV107 CR 8-ch Isolated DI (Wet, Source) and 8-ch Isolated DO (Sink, NPN, 3.5 ~ 50 VDC) Expansion Board (RoHS)
XV107A CR 8-ch Isolated DI (Wet, Sink) and 8-ch Isolated DO (Source, PNP, 10 ~ 40 VDC) Expansion Board (RoHS)
XV110 CR 16-ch Isolated DI (Dry/Wet, 3.5 ~ 50VDC) Expansion Board (RoHS)
XV111 CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 3.5 ~ 50 VDC) Expansion Board (RoHS)
XV111A CR 16-ch Isolated DO (Source, PNP, 10 ~ 40 VDC) Expansion Board (RoHS)

Board mở rộng đầu ra relay

XV116 CR 5-ch Isolated DI (Wet) and 6-ch Relay Expansion Board (RoHS)
XV119 CR 9-channel Signal Relay Output Module (RoHS)

Board mở rộng đa chức năng

XV303 CR 4-ch AO, 4-ch DI (Wet) and 4-ch Power Relay (6A Rating Current) Expansion Board (RoHS)
XV306 CR 4-ch AI, 4-ch DI (Wet) and 4-ch Power Relay (6A Rating Current) Expansion Board (RoHS)
XV307 CR 2-ch AO, 4-ch DI (Wet) and 4-ch Power Relay (6A Rating Current) Expansion Board (RoHS)
XV308 CR 8-ch Isolated AI and 8-ch Isolated Universal Digital I/O Expansion Board (RoHS)
XV310 CR 4-ch AI, 2-ch AO, 4-ch DI (Dry) and 4-ch DO (Source, PNP, 10 ~ 40 VDC) Expansion Board (RoHS)

Board mở rộng Encoder/Frequency/Counter

XV484 CR 4/8-ch Counter/Frequency/Encoder Input Expansion Board (RoHS)

Board mở rộng cổng RS-485

XV511i CR 4-channel RS-485 I/O Expansion Board (RoHS)

XW-board

Dòng XW-board dành cho dòng uPAC-5000, LP-51xx và WP-51xx.

Một PAC chỉ có thể cắm một XW-board.

Dòng XW-board có đặc điểm kỹ thuật chung sau:

  • Kênh DI là tiếp điểm khô, kiểu sink
  • Kênh DO là open collector, kiểu sink

Board mở rộng DIO

XW107 CR 8-ch Non-Isolated DI (Dry) and 8-ch Non-Isolated DO (Sink, NPN, 10 ~ 30 VDC) Expansion Board (RoHS)
XW107i CR 8-ch Isolated DI (Wet) and 8-ch Isolated DO (Sink, NPN, 10 ~ 40 VDC) Expansion Board (RoHS)
XW110i CR 16-ch Isolated DI (Dry/Wet) Expansion Board (RoHS)
XW111i CR 16-ch Isolated DO (Sink, NPN, 10 ~ 50 VDC) Expansion Board (RoHS)

Board mở rộng AI, AO

XW304 CR 6-ch Voltage Input, 1-ch Voltage Output, 4-ch DI (Dry) and 4-ch DO (Sink, NPN, 10 ~ 40 VDC) Expansion Board (RoHS)
XW310 CR 4-ch Voltage Input, 2-ch Voltage Output, 3-ch DI (Dry) and 3-ch DO (Sink, NPN, 10 ~ 40 VDC) Expansion Board (RoHS)
XW310C CR 4/8-ch Current Input, 2-ch Current Output, 3-ch DI (Dry) and 3-ch DO (Sink, NPN, 10 ~ 40 VDC) Expansion Board (RoHS)

Board mở rộng cổng RS-232, RS-422, RS-485

XW506 CR 6-port Non-Isolated RS-232 Expansion Board (RoHS)
XW507 CR 1-port Non-Isolated RS-422/485, 5-ch Isolated DI (Wet) and 5-ch Isolated DO (Sink, NPN, 10 ~ 40 VDC) Expansion Board (RoHS)
XW509 CR 2-port Non-Isolated RS-232, 4-ch Isolated DI (Wet) and 4-ch Isolated DO (Sink, NPN, 10 ~ 40 VDC) Expansion Board (RoHS)
XW511i CR 4-port Isolated RS-485 Expansion Board (RoHS)
XW514 CR 8-port Non-Isolated RS-485 Expansion Board (RoHS)

X-board

X-Board là bo mạch mở rộng I/ O nhỏ được lắp vào μPAC (μPAC-7186 Series & I-7188) để mở rộng các chức năng I / O. Hầu hết các μPAC (ngoại trừ một số mô-đun như I-7188 & I-7188D) hỗ trợ một bus mở rộng I/ O. Mỗi bus có thể được cắm vào một X-Board. X-Board cho phép người dùng thực hiện các chức năng I / O khác nhau như DI, DO, A/ D, D/ A, Timer/ Counter, UART, bộ nhớ flash, pin dự phòng SRAM, AsicKey và các chức năng I/ O khác.

I/O Expansion Boards for Prototype, Testing Boards

X000 Prototype board (Small size)
X001 Prototype board (Small size)
X002 Prototype board
X003 Self-test
X004 Self-test
X005 Prototype board (Small size)
X006 Prototype board (Large size)

I/O Expansion Boards for DI, DO, Counter Boards

X100 8-channel D/I
X101 8-channel D/O
X102 2-channel relay output
X103 7-channel isolated D/I
X104 8-channel D/I or D/O (Each channel can be programmed to Digital Input or Output)
X105 8-channel D/I or D/O (Can be programmed to Digital Input or Output)
X106 3-channel D/I & 2-channel D/O
X107 CR 6-channel D/I & 7-channel D/O (RoHS)
X109 7-channel PhotoMos relay (RoHS)
X110 CR 14-channel D/I (RoHS)
X111 13-channel D/O (RoHS)
X116 6-channel relay output and 4-channel isolated D/I (RoHS)
X119 7-channel D/O and 7-channel D/I (RoHS)
X400 CR 3-channel of 16-bit Timer/Counter (RoHS)

I/O Expansion Boards for A/D, D/A, DI, DO Boards

X200 1-channel A/D (0 ~ 2.5 V)
X202 7-channel A/D (0 ~ 20 mA)
X203 2-channel A/D (0 ~ 20 mA), 2-channel D/I and 6-channel D/O (RoHS)
X300 2-channel D/A (0 ~ 4.095V)
X301 1-channel A/D (0 ~ 2.5V), 1-channel D/A (0 ~ 4.095V)
X302 1-channel A/D (±5V), 1-channel D/A (±5V)
X303 1-channel A/D (±5V), 1-channel D/A (±5V), 4-channel D/I and 6-channel D/O
X304 CR 3-channel A/D (±5V), 1-channel D/A (±5V), 4-channel D/I and 4-channel D/O (RoHS)
X305 CR 7-channel A/D (±5V), 1-channel D/A (±5V), 2-channel D/I and 2-channel D/O (RoHS)
X305D CR 8-channel A/D (0~20mA), 2-channel D/I and 2-channel D/O (RoHS)
X308 CR 4-channel A/D (0 ~ 10V) and 6-channel D/O (RoHS)
X310 CR 1-channel A/D (0 ~ 10 V), 1-channel A/D (0 ~ 20 mA), 2-channel D/A (0 ~ 10 V), 3-channel D/I and 3-channel D/O (RoHS)
X324 CR 4-channel D/A (0 ~ 5V) and 4-channel D/O (RoHS)

I/O Expansion Boards for RS-232/422/485, DI, DO Boards

X500 CR 1-Port RS-232 (9-Pin) (RoHS)
X501 CR 1-Port RS-232 (5-Pin) (RoHS)
X502 CR 2-Port RS-232 (5-Pin ) and (3-Pin) (RoHS)
X503 1-Port RS-232 (5-Pin)
X504 CR 2-Port RS-232 (5-Pin ) and (9-Pin) (RoHS)
X505 CR 3-Port RS-232 (5-Pin) (RoHS)
X506 CR 6-Port RS-232 (3-Pin) (RoHS)
X507 CR 1-Port RS-422/485, 4-channel D/I and 4-channel D/O (RoHS)
X508 CR 1-Port RS-232 (5-Pin), 4-channel D/I and 4-channel D/O (RoHS)
X509 CR 2-Port RS-232 (3-Pin), 4-channel D/I and 4-channel D/O (RoHS)
X510-128 1-Port RS-232 (3-Pin), 5-channel D/I, 5-channel D/O and EEPROM 128 K x 1
X510 1-Port RS-232 (3-Pin), 5-channel D/I, 5-channel D/O and EEPROM 128 K x 2
X511 CR 3-Port RS-485 (RoHS)
X511i CR 3-port Isolated RS-485 (RoHS) (Supported Products: I-7188EX, uPAC-7186EX series)
X518 CR 1-Port RS-232 (5-Pin) and 8-channel D/O (RoHS)
X520 CR 4-port RS-232 (3-Pin), 1-ch D/I and 2-ch D/O (RoHS)
X561 CR 64 MB Flash with 3-port RS-232 (5-Pin) (RoHS)

I/O Expansion Boards for SRAM, Flash Boards

X600 4 MB Flash
X602 CR 64 MB NAND Flash (RoHS)
X603 CR 256 MB NAND Flash (RoHS)
X607 CR 128 KB BBSRAM (RoHS)
X608 CR 512 KB BBSRAM (RoHS)

I/O Expansion Boards for Motion Control Boards

X702 CR 2-axis Encoder Module (RoHS)
X703 CR 3-axis Encoder Module (RoHS)
Từ khóa:
Chia sẻ:
92 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.