Trang chủ » PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 2
PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 2
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 2

Admin 13 Th12, 2021
Chia sẻ:
276 0

PAC là từ viết tắt của “Programmable Automation Controller”, tạm dịch: bộ điều khiển tự động hóa lập trình được. PAC là sự kết hợp những tinh túy của PLC và PC để tạo nên một nền tảng truyền tải chức năng lớn hơn, độ mở rộng hơn và linh hoạt cao hơn. PAC có tất cả các tính năng mà PLC có và còn được bổ xung thêm một số tính năng riêng biệt khác.

Các sản phẩm PAC kết hợp chức năng và tính mở của PC, độ tin cậy của bộ điều khiển logic khả trình (PLC) và sự thông minh của các mô-đun I/ O với các công cụ phần mềm linh hoạt cho nhiều ứng dụng từ thu thập dữ liệu, điều khiển quá trình, điều khiển chuyển động hay quản lý năng lượng, tự động hóa toà nhà…

Xem thêm: PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 1

Linux PACs

Standard LP-9000 (Linux Kernel Inside)

LP-9221 CR 2-slot Linux Based PAC with Cortex-A8 CPU. Matel Case (RoHS)
LP-9421 CR 4-slot Linux Based PAC with Cortex-A8 CPU. Matel Case (RoHS)
LP-9821 CR 8-slot Linux Based PAC with Cortex-A8 CPU. Matel Case (RoHS)

Tính năng

 • Linux kernel 3.2.14 Inside
 • Cortex-A8, 1.0 GHz
 • 512 MB DDR3 SDRAM
 • 512 MB Flash
 • Đầu ra cổng VGA
 • 2 cổng USB, 4 cổng RS-232/485
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 2/4/8 slot
 • Embedded Service: Web Server, FTP Server, Telnet Server, SSH Server
 • Đầu vào nguồn dự phòng
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

Standard LP-8000 (Linux Kernel Inside)

LP-8121 CR 1-slot Linux Based PAC with Cortex-A8 CPU (RoHS)
LP-8421 CR 4-slot Linux Based PAC with Cortex-A8 CPU (RoHS)
LP-8821 CR 8-slot Linux Based PAC with Cortex-A8 CPU (RoHS)

Tính năng

 • Linux kernel 3.2.14 Inside
 • Cortex-A8, 1.0 GHz
 • 512 MB DDR3 SDRAM
 • 512 MB Flash
 • Đầu ra cổng VGA
 • 2 cổng USB, 2/ 4 cổng RS-232/485
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 1/4/8 slot
 • Embedded Service: Web Server, FTP Server, Telnet Server, SSH Server
 • Đầu vào nguồn dự phòng
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

LP-8141-EN CR 1-slot Linux Based PAC with PXA270 CPU (RoHS)
LP-8441-EN CR 4-slot Linux Based PAC with PXA270 CPU (RoHS)
LP-8841-EN CR 8-slot Linux Based PAC with PXA270 CPU (RoHS)

Tính năng

 • Linux kernel 2.6 Inside
 • PXA270 (520 MHz) CPU
 • 128 MB SDRAM
 • 96 MB Flash
 • Đầu ra cổng VGA
 • 1 cổng USB, 2/ 4 cổng RS-232/485
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 1/4/8 slot
 • Embedded Service: Web Server, FTP Server, Telnet Server, SSH Server
 • Đầu vào nguồn dự phòng
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

Standard LP-5000 (Linux Kernel Inside)

LP-5231 CR Linux Based PAC with Cortex-A8 CPU 1 LAN Port (RoHS)
LP-5231M CR Linux Based Metal PAC with Cortex-A8 CPU 1 LAN Port. Matel Case (RoHS)
LP-5231PM-3GWA CR 3G Linux Based Metal PAC with Cortex-A8 CPU, 1 LAN Port. Matel Case (RoHS)
LP-5231PM-4GE CR 4G Linux Based Metal PAC with Cortex-A8 CPU, 1 LAN Port, GPS. Matel Case (RoHS)
LP-5231PM-4GC CR 4G Linux Based Metal PAC with Cortex-A8 CPU, 1 LAN Port, GPS. Frequency Band for China. Matel Case (RoHS) (Asia Only)

Tính năng

 • Linux kernel 3.2.14 Inside
 • Cortex-A8, 1 GHz CPU
 • 512 MB SDRAM and 512 MB Flash
 • Đầu ra cổng VGA
 • 1 cổng USB, 4 cổng RS-232/485
 • 1 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Tích hợp module 3G/4G LTE (tùy chọn)
 • Embedded Service: Web Server, FTP Server, Telnet Server, SSH Server
 • Bo mạch mở rộng I/ O tùy chọn, XV-board
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 °C đến + 75 °C

Standard LP-2000 (Linux Kernel Inside)

LP-2241M CR Linux Based PAC with Cortex-A8 CPU and 2 LAN Ports. Matel Case (RoHS)

Tính năng

 • Linux kernel 3.2.14 Inside
 • Cortex-A8, 1 GHz CPU
 • 512 MB SDRAM and 512 MB Flash
 • Đầu ra cổng VGA
 • 2 cổng USB, 4 cổng RS-232/485
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Embedded Service: Web Server, FTP Server, Telnet Server, SSH Server
 • Bo mạch mở rộng I/ O tùy chọn, XV-board
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 °C đến + 75 °C

Standard LX-9000 (Linux Kernel Inside)

LX-9171 CR 1-slot Linux Based PAC with E3827 CPU. Matel Case (RoHS)
LX-9371 CR 3-slot Linux Based PAC with E3827 CPU. Matel Case (RoHS)
LX-9771 CR 7-slot Linux Based PAC with E3827 CPU. Matel Case (RoHS)
LX-9181 CR 1-slot Linux Based PAC with E3845 CPU. Matel Case (RoHS)
LX-9381 CR 3-slot Linux Based PAC with E3845 CPU. Matel Case (RoHS)
LX-9781 CR 7-slot Linux Based PAC with E3845 CPU. Matel Case (RoHS)

Tính năng

 • Linux kernel 4.14.12 Inside
 • E3827 (1.75 GHz) CPU hoặc E3845 (1.91 GHz)
 • 2/4 GB DDR3 SDRAM
 • 32 GB SSD
 • Đầu ra cổng VGA và HDMI
 • 4 cổng USB, 4 cổng RS-232/485
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 1/3/7 slot
 • Embedded Service: Web Server, FTP Server, Telnet Server, SSH Server
 • Đầu vào nguồn dự phòng
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

Standard LX-8000 (Linux Kernel Inside)

LX-8031 CR 0-slot Linux Based PAC with x86 CPU (RoHS)
LX-8131 CR 1-slot Linux Based PAC with x86 CPU (RoHS)
LX-8331 CR 3-slot Linux Based PAC with x86 CPU (RoHS)
LX-8731 CR 7-slot Linux Based PAC with x86 CPU (RoHS)

Tính năng

 • Linux kernel 3.2 Inside
 • x86 dual-core (1.0 GHz) CPU
 • 2 GB DDR3 SDRAM
 • 32 GB SSD
 • Đầu ra cổng VGA
 • 4 cổng USB, 4/5 cổng RS-232/485
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 1/3/7 slot
 • Embedded Service: Web Server, FTP Server, Telnet Server, SSH Server
 • Đầu vào nguồn dự phòng
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

ROM-DOS PACs

I-7188 series ROM-DOS Based μPAC (ROM-DOS Inside, Serial Connectivity)

I-7188/DOS/512 CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, ROM-DOS, 256 KB SRAM and 7-Segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7188D/DOS/512 CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, ROM-DOS, 256 KB SRAM and 7-Segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Tính năng

 • ROM-DOS, C Language
 • 80188, 40 MHz CPU
 • 2 KB EEPROM
 • 512 KB Flash
 • 4 cổng RS-232/485
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

InduSoft PACs

InduSoft based WP-5000 series PAC

WP-5239-CE7 CR InduSoft (300 tags) based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)
WP-5239-CE7-1500 CR InduSoft (1500 tags) based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)

Tính năng

 • Cortex-A8, 1GHz CPU
 • 512 MB SDRAM and 256 MB Flash
 • Windows CE 7.0 Professional
 • 1 x RJ-45, 10/100/1000Base-TX
 • 1 cổng USB, 4 cổng RS-232/485
 • Đầu ra cổng VGA
 • Embedded Service: Web Server, FTP Server
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

InduSoft based WP-8000 series PAC

WP-8129-CE7 CR InduSoft (300 tags) Based, 1-slot WinPAC (WinCE 7.0) (RoHS)
WP-8429-CE7 CR InduSoft (300 tags) Based, 4-slot WinPAC (WinCE 7.0) (RoHS)
WP-8829-CE7 CR InduSoft (300 tags) Based, 8-slot WinPAC (WinCE 7.0) (RoHS)
WP-8129-CE7-1500 CR InduSoft (1500 tags) Based, 1-slot WinPAC (WinCE 7.0) (RoHS)
WP-8429-CE7-1500 CR InduSoft (1500 tags) Based, 4-slot WinPAC (WinCE 7.0) (RoHS)
WP-8829-CE7-1500 CR InduSoft (1500 tags) Based, 8-slot WinPAC (WinCE 7.0) (RoHS)

Tính năng

 • Cortex-A8, 1GHz CPU
 • 512 MB SDRAM and 256 MB Flash
 • Windows CE 7.0 Professional
 • 2 x RJ-45, 10/100/1000Base-TX
 • 2 cổng USB, 4 cổng RS-232/485
 • Đầu ra cổng VGA
 • 1/4/8 khe cắm I/ O mở rộng
 • Embedded Service: FTP server, Web server (supports VB script, JAVA script), Embedded SQL serve
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

InduSoft based Panel

VP-1239-CE7 CR 5.7″ LCD InduSoft (300 tags) Based ViewPAC with 3 I/O slots (WinCE 7.0) (RoHS)
VP-4239-CE7 CR 10.4″ LCD InduSoft (300 tags) Based ViewPAC with 3 I/O slots (WinCE 7.0) (RoHS)
VP-6239-CE7 CR 15″ LCD InduSoft (300 tags) Based ViewPAC with 3 I/O slots (WinCE 7.0) (RoHS)
VP-1239-CE7-1500 CR 5.7″ LCD InduSoft (1500 tags) Based ViewPAC with 3 I/O slots (WinCE 7.0) (RoHS)
VP-4239-CE7-1500 CR 10.4″ LCD InduSoft (1500 tags) Based ViewPAC with 3 I/O slots (WinCE 7.0) (RoHS)
VP-6239-CE7-1500 CR 15″ LCD InduSoft (1500 tags) Based ViewPAC with 3 I/O slots (WinCE 7.0) (RoHS)
IWS-2201-CE7 CR 7″ LCD InduSoft (300 tags) Based ViewPAC w/o I/O slot (WinCE 7.0) (RoHS)
IWS-4201-CE7 CR 10.4″ LCD InduSoft (300 tags) Based ViewPAC w/o I/O slot (WinCE 7.0) (RoHS)
IWS-6201-CE7 CR 15″ LCD InduSoft (300 tags) Based ViewPAC w/o I/O slot (WinCE 7.0) (RoHS)
IWS-2201-CE7-1500 CR 7″ LCD InduSoft (1500 tags) Based ViewPAC w/o I/O slot (WinCE 7.0) (RoHS)
IWS-4201-CE7-1500 CR 10.4″ LCD InduSoft (1500 tags) Based ViewPAC w/o I/O slot (WinCE 7.0) (RoHS)
IWS-6201-CE7-1500 CR 15″ LCD InduSoft (1500 tags) Based ViewPAC w/o I/O slot (WinCE 7.0) (RoHS)

Tính năng

 • Cortex-A8, 1GHz CPU
 • 512 MB SDRAM and 256 MB Flash
 • Windows CE 7.0 Professional
 • 1 x RJ-45, 10/100/1000Base-TX
 • 2 cổng USB, 2/3 cổng RS-232/485
 • Màn hình 5.7″/7”/10.4”/15″ LCD
 • NEMA 4/IP65
 • 3 khe cắm I/ O mở rộng (tùy chọn)
 • Embedded Service: FTP server, Web server (supports VB script, JAVA script), Embedded SQL serve
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -10 ~ +60°C
Từ khóa:
Chia sẻ:
276 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.