Trang chủ » PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 3
PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 3
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 3

Admin 14 Th12, 2021
Chia sẻ:
354 0

PAC là từ viết tắt của “Programmable Automation Controller”, tạm dịch: bộ điều khiển tự động hóa lập trình được. PAC là sự kết hợp những tinh túy của PLC và PC để tạo nên một nền tảng truyền tải chức năng lớn hơn, độ mở rộng hơn và linh hoạt cao hơn. PAC có tất cả các tính năng mà PLC có và còn được bổ xung thêm một số tính năng riêng biệt khác.

Các sản phẩm PAC kết hợp chức năng và tính mở của PC, độ tin cậy của bộ điều khiển logic khả trình (PLC) và sự thông minh của các mô-đun I/ O với các công cụ phần mềm linh hoạt cho nhiều ứng dụng từ thu thập dữ liệu, điều khiển quá trình, điều khiển chuyển động hay quản lý năng lượng, tự động hóa toà nhà…

Xem thêm: PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 2

MiniOS7 PACs

8000 Series C language based PAC (Programmable Automation controller)

iP-8411 CR 4-slot Serial PAC with 80186-80 CPU and MiniOS7 (RoHS)
iP-8811 CR 8-slot Serial PAC with 80186-80 CPU and MiniOS7 (RoHS)
iP-8441 CR 4-slot Ethernet PAC with 80186-80 CPU and MiniOS7 (RoHS)
iP-8841 CR 8-slot Ethernet with 80186-80 CPU and MiniOS7 (RoHS)

Tính năng

 • MiniOS7 Embedded Operating System (DOS-like)
 • 80186, 80 MHz CPU
 • 512 KB Flash; 512 KB SRAM
 • 4 cổng RS-232/485
 • 0/ 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 4/8 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Đầu vào nguồn dự phòng
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

8000 Series C language based Serial Embedded Controller

I-8411 CR 4-slot Serial Embedded Controller with 80188-40 CPU and MiniOS7 (Blue Cover) (RoHS)
I-8411-G CR 4-slot Serial Embedded Controller with 80188-40 CPU and MiniOS7 (Gray Cover) (RoHS)
I-8811 CR 8-slot Serial Embedded Controller with 80188-40 CPU and MiniOS7 (Blue Cover) (RoHS)
I-8811-G CR 8-slot Serial Embedded Controller with 80188-40 CPU and MiniOS7 (Gray Cover) (RoHS)
I-8430-G CR 4-slot Serial Slave I/O Expansion Unit with 80188-40 CPU, 2 Serial Ports, 1 Ethernet Port. (DCON Protocol) (Gray Cover) (RoHS)
I-8431 CR 4-slot Ethernet Embedded Controller with 80188-40 CPU and MiniOS7 (Blue Cover) (RoHS)
I-8431-G CR 4-slot Ethernet Embedded Controller with 80188-40 CPU and MiniOS7 (Gray Cover) (RoHS)
I-8431-80 CR 4-slot Ethernet Embedded Controller with 80186-80 CPU and MiniOS7 (Blue Cover) (RoHS)
I-8431-80-G CR 4-slot Ethernet Embedded Controller with 80186-80 CPU and MiniOS7 (Gray Cover) (RoHS)
I-8831 CR 8-slot Ethernet Embedded Controller with 80188-40 CPU and MiniOS7 (Blue Cover) (RoHS)
I-8831-G CR 8-slot Ethernet Embedded Controller with 80188-40 CPU and MiniOS7 (Gray Cover) (RoHS)
I-8831-80 CR 8-slot Ethernet Embedded Controller with 80186-80 CPU and MiniOS7 (Blue Cover) (RoHS)
I-8831-80-G CR 8-slot Ethernet Embedded Controller with 80186-80 CPU and MiniOS7 (Gray Cover) (RoHS)

Tính năng

 • MiniOS7 Embedded Operating System (DOS-like)
 • 80188 or compatible (8-bit and 40 MHz)
 • 512 KB Flash; 512 KB SRAM
 • 3/4 cổng RS-232/485
 • 0/ 1 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 4/8 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

C Language Based uPAC-5000 (MiniOS7 Inside)

uPAC-5001 CR Standard Palm-sized PAC with 80186-80 CPU and MiniOS7 (RoHS)
uPAC-5001D CR Standard Palm-sized PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7 and 7-Segment LED Display (RoHS)
uPAC-5001-FD CR Standard Palm-sized PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7 and 256 MB Flash (RoHS)
uPAC-5001D-FD CR Standard Palm-sized PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7, 256 MB Flash and 7-Segment LED Display (RoHS)

Tính năng

 • MiniOS7 Embedded Operating System (DOS-like)
 • 80186 or compatible, 80 MHz
 • 512 KB Flash; 512 KB SRAM
 • 2 cổng RS-232/485
 • 1 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng XW-board
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

uPAC-7186E series C Language Based uPAC (MiniOS7 Inside, Ethernet and Serial Connectivity)

uPAC-7186EX-G CR Standard Palm-sized Serial/Ethernet PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7 (Gray Cover) (RoHS)
uPAC-7186EXD-G CR Standard Palm-sized Serial/Ethernet PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7 and 7-Segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
μPAC-7186PEX-G CR Standard Palm-sized Serial/Ethernet PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7 and PoE (Gray Cover) (RoHS)
μPAC-7186PEXD-G CR Standard Palm-sized Serial/Ethernet PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7, PoE and 7-Segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
uPAC-7186EX-SM-G CR Standard Palm-sized Serial/Ethernet PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7 and 640 KB SRAM (Gray Cover) (RoHS)
uPAC-7186EXD-SM-G CR Standard Palm-sized Serial/Ethernet PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7, 640 KB SRAM and 7-Segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
uPAC-7186EX-FD-G CR Standard Palm-sized Serial/Ethernet PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7, 64 MB NAND Flash (Gray Cover) (RoHS)
uPAC-7186EXD-FD-G CR Standard Palm-sized Serial/Ethernet PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7, 64 MB NAND Flash and 7-Segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Tính năng

 • MiniOS7 Embedded Operating System (DOS-like)
 • 80186 or compatible, 80 MHz
 • 512 KB Flash; 512 KB SRAM
 • 2 cổng RS-232/485
 • 1 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng X-board
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

I-7188E series C Language Based uPAC (MiniOS7 Inside, Ethernet and Serial Connectivity)

I-7188EA CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 6 DI and 7 DO (Blue Cover) (RoHS)
I-7188EAD CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 6 DI, 7 DO and 7-Segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7188EX CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7 and 1 I/O Bus (Blue Cover) (RoHS)
I-7188EXD CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 1 I/O Bus and 7-Segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Tính năng

 • MiniOS7 Embedded Operating System (DOS-like)
 • 8018 or compatible, 40 MHz
 • 512 KB Flash; 512 KB SRAM
 • 2 cổng RS-232/485
 • 1 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ 6 kênh DI, 7 kênh DO (tùy chọn)
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng X-board
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

I-7188 series C Language Based uPAC (MiniOS7 Inside, Serial Connectivity)

I-7188XA CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 512 KB SRAM, 4 Serial Ports, 2 DI, 2 DO and 1 I/O Bus (Blue Cover) (RoHS)
I-7188XAD CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 512 KB SRAM, 4 Serial Ports, 2 DI, 2 DO and 1 I/O Bus and 7-Segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7188XB-512 CR Standard Palm-sized Serial PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 1 I/O Bus, 1 DI and 1 DO (Blue Cover) (RoHS)
I-7188XBD-512 CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 512 KB SRAM, 2 Serial Ports, 1 DI, 1 DO and 1 I/O Bus and 7-Segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7188XC-512 CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-20 CPU, MiniOS7, 128 KB SRAM, 2 Serial Ports, 2 DI, 3 DO and 1 I/O Bus (Blue Cover) (RoHS)
I-7188XCD-512 CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-20 CPU, MiniOS7, 128 KB SRAM, 2 Serial Ports, 2 DI, 3 DO and 1 I/O Bus and 7-Segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7188XC/512/RTC CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-20 CPU, MiniOS7, 128 KB SRAM, RTC, 2 Serial Ports, 2 DI, 3 DO and 1 I/O Bus and 7-Segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
I-7188XCD/512/RTC CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-20 CPU, MiniOS7, 128 KB SRAM, RTC, 2 Serial Ports, 2 DI, 3 DO and 1 I/O Bus (Blue Cover) (RoHS)
I-7188/512 CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7 and 256 KB SRAM (Blue Cover) (RoHS)
I-7188D/512 CR Standard Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 256 KB SRAM and 7-Segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Tính năng

 • MiniOS7 Embedded Operating System (DOS-like)
 • 8018 or compatible, 20/40 MHz
 • 512 KB Flash; 128/256/512 KB SRAM
 • 4 cổng RS-232/485
 • Hỗ trợ kênh DI, kênh DO (tùy chọn)
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng X-board
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ~ +75 °C

Language Based Mini-PAC (MiniOS7 Inside)

G-4513-3GWA CR 3G WCDMA Power Saving PAC with Solar charger (RoHS)
G-4513D-3GWA CR 3G WCDMA Power Saving PAC with Solar charger and LCD display (RoHS)
G-4513P-3GWA CR 3G WCDMA Power Saving PAC with Solar charger and GPS Function (RoHS)
G-4513PD-3GWA CR 3G WCDMA Power Saving PAC with Solar charger, LCD display and GPS Function (RoHS)
G-4514-4GAU CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger (RoHS)for Asia area, except China
G-4514D-4GAU CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger and LCD display (RoHS)for Asia area, except China
G-4514P-4GAU CR CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger and GPS Function (RoHS)for Asia area, except China
G-4514PD-4GAU CR CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger, LCD display and GPS Function (RoHS)for Asia area, except China
G-4510 CR Power Saving PAC with Solar charger (RoHS)
G-4510D CR Power Saving PAC with Solar charger and LCD display (RoHS)

Tính năng

 • Embedded MiniOS7, anti-virus
 • Hỗ trợ GSM/ WCDMA/ LTE
 • Bộ sạc năng lượng mặt trời cho ắc quy.
 • 1 cổng Ethernet, 2 cổng RS-232/485
 • I/O: 3 DI, 3 DO, 8 AI, 1 relay DO
 • Hỗ trợ thẻ SD.
 • Tích hợp RTC, NVRAM, EEPROM.
 • Màn hình LCM 128*64 dots (tùy chọn).
 • GPS: 32 kênh với theo dõi All-In-View (tùy chọn).
 • Hỗ trợ kết nối máy khách TCP, UDP qua GPRS.
 • Độ tin cậy cao trong môi trường khắc nghiệt.
 • DIN-Rail có thể lắp được.
Từ khóa:
Chia sẻ:
354 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.