Trang chủ » PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 4
PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 4
Sản PhẩmThiết bị tự động hóa & IoT

PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 4

Admin 15 Th12, 2021
Chia sẻ:
191 0

PAC là từ viết tắt của “Programmable Automation Controller”, tạm dịch: bộ điều khiển tự động hóa lập trình được. PAC là sự kết hợp những tinh túy của PLC và PC để tạo nên một nền tảng truyền tải chức năng lớn hơn, độ mở rộng hơn và linh hoạt cao hơn. PAC có tất cả các tính năng mà PLC có và còn được bổ xung thêm một số tính năng riêng biệt khác.

Các sản phẩm PAC kết hợp chức năng và tính mở của PC, độ tin cậy của bộ điều khiển logic khả trình (PLC) và sự thông minh của các mô-đun I/ O với các công cụ phần mềm linh hoạt cho nhiều ứng dụng từ thu thập dữ liệu, điều khiển quá trình, điều khiển chuyển động hay quản lý năng lượng, tự động hóa toà nhà…

Xem thêm: PAC – Bộ điều khiển tự động hóa lập trình được ICP DAS – Phần 3

Win-GRAF PACs

Win-GRAF based WP-9000 series PAC

WP-9228-CE7 CR 2-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)
WP-9428-CE7 CR 4-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)
WP-9828-CE7 CR 8-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)

Tính năng

 • Windows CE 7.0
 • Embedded Win-GRAF SoftLogic (IEC 61131-3)
 • FTP Server, Web Server (Supports VB script, JAVA script), Embedded SQL Server
 • Net Compact Framework 3.5
 • SDK: Dll for VC, Dll for Visual Studio.Net 2008
 • Protocol: NET ID; eLogger HMI; Modbus TCP/IP Master/ Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Schedule Control; Data Binding; File Access and Data Log
 • Cortex-A8, 1.0 GHz
 • 512 MB SDRAM; 256 MB Flash
 • 4 cổng RS-232/485; 2 cổng USB
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 2/4/8 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Đầu vào nguồn dự phòng

Win-GRAF based XP-8000-CE6 series PAC

XP-8038-CE6 CR 0-slot Win-GRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0 (RoHS)
XP-8138-CE6 CR 1-slot Win-GRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0 (RoHS)
XP-8338-CE6 CR 3-slot Win-GRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0 (RoHS)
XP-8738-CE6 CR 7-slot Win-GRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0 (RoHS)

Tính năng

 • Windows CE 6.0
 • Embedded Win-GRAF SoftLogic (IEC 61131-3)
 • FTP Server, ASP (Java Script, VB Script), SQL Compact Edition 3.5
 • Net Compact Framework 3.5
 • SDK: Dll for VC, Dll for Visual Studio.Net 2008
 • Protocol: NET ID; eLogger HMI; Modbus TCP/IP Master/ Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Schedule Control; Data Binding; File Access and Data Log
 • x86 CPU, 1.0 GHz, dual-core
 • 2 GB SDRAM; 32 GB Flash
 • 4/5 cổng RS-232/485; 4 cổng USB
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 1/3/7 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Đầu vào nguồn dự phòng

Win-GRAF based WP-8000 series PAC

WP-8128-CE7 CR 1-slot Win-GARF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)
WP-8428-CE7 CR 4-slot Win-GARF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)
WP-8828-CE7 CR 8-slot Win-GARF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)

Tính năng

 • Windows CE 7.0
 • Embedded Win-GRAF SoftLogic (IEC 61131-3)
 • FTP Server, Web Server (Supports VB script, JAVA script), Embedded SQL Server
 • Net Compact Framework 3.5
 • SDK: Dll for VC, Dll for Visual Studio.Net 2008
 • Protocol: NET ID; eLogger HMI; Modbus TCP/IP Master/ Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Schedule Control; Data Binding; File Access and Data Log
 • Cortex-A8, 1GHz CPU
 • 512 MB SDRAM; 256 MB Flash
 • 2/4 cổng RS-232/485; 2 cổng USB
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 1/4/8 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Đầu vào nguồn dự phòng

Win-GRAF based WP-5000 series PAC

WP-5238-CE7 CR Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, and 1 I/O Bus (RoHS)

Tính năng

 • Windows CE 7.0
 • Embedded Win-GRAF SoftLogic (IEC 61131-3)
 • FTP Server, Web Server (Supports VB script, JAVA script), Embedded SQL Server
 • Net Compact Framework 3.5
 • SDK: Dll for VC, Dll for Visual Studio.Net 2008
 • Protocol: NET ID; eLogger HMI; Modbus TCP/IP Master/ Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Schedule Control; Data Binding; File Access and Data Log
 • Cortex-A8, 1GHz CPU
 • 512 MB SDRAM; 256 MB Flash
 • 4 cổng RS-232/485; 1 cổng USB
 • 1 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O XV-board
 • Real Time Clock, Watchdog Timer

Win-GRAF Based ViewPAC

VP-2208-CE7 CR 7″ Win-GRAF Based ViewPAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)
VP-4208-CE7 CR 10.4″ Win-GRAF Based ViewPAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)
VP-5208-CE7 CR 12.1″ Win-GRAF Based ViewPAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)
VP-6208-CE7 CR 15″ Win-GRAF Based ViewPAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)
VP-1238-CE7 CR 5.7″ Win-GRAF Based ViewPAC with Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, and 3 I/O Slots (RoHS)
VP-4238-CE7 CR 10.4″ Win-GRAF Based ViewPAC with Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, and 3 I/O Slots (RoHS)
VP-6238-CE7 CR 15″ Win-GRAF Based ViewPAC with Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, and 3 I/O Slots (RoHS)

Tính năng

 • Windows CE 7.0
 • Embedded Win-GRAF SoftLogic (IEC 61131-3)
 • FTP Server, Web Server (Supports VB script, JAVA script), SQL Compact Edition 3.5
 • Net Compact Framework 3.5
 • SDK: Dll for VC, Dll for Visual Studio.Net 2008
 • Protocol: NET ID; eLogger HMI; Modbus TCP/IP Master/ Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Schedule Control; Data Binding; File Access and Data Log
 • Cortex-A8, 1GHz CPU
 • 512 MB SDRAM; 256 MB Flash
 • Màn hình 5.7″/ 7″/ 10.4″/ 12.1″/ 15″ TFT LCD
 • 2/3 cổng RS-232/485; 1/2 cổng USB
 • 1 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 3 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer

ISaGRAF PACs

ISaGRAF based XP-8000-CE6 Series PAC

XP-8037-CE6 CR 0-slot ISaGRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0 (RoHS)
XP-8137-CE6 CR 1-slot ISaGRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0 (RoHS)
XP-8337-CE6 CR 3-slot ISaGRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0 (RoHS)
XP-8737-CE6 CR 7-slot ISaGRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0 (RoHS)

Tính năng

 • Windows CE 6.0
 • Embedded ISaGRAF Ver.3 SoftLogic (IEC 61131-3)
 • FTP Server, ASP (Java Script, VB Script), SQL Compact Edition 3.5
 • Net Compact Framework 3.5
 • SDK: Dll for VC, Dll for Visual Studio.Net 2008
 • Protocol: NET ID; eLogger HMI; Modbus TCP/IP Master/ Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Schedule Control; Data Binding; File Access and Data Log; Web HMI; Send Email; SMS; SQL Client; …
 • x86 CPU, 1.0 GHz, dual-core
 • 2 GB SDRAM; 32 GB Flash
 • 4/5 cổng RS-232/485; 4 cổng USB
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 1/3/7 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Đầu vào nguồn dự phòng

ISaGRAF based WP-8000 Series PAC

WP-8147-EN CR 1-slot ISaGRAF Based PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (RoHS) (Multilanguage Version)
WP-8147-TC CR 1-slot ISaGRAF Based PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (RoHS) (Traditional Chinese Version)
WP-8147-SC CR 1-slot ISaGRAF Based PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (RoHS) (Simplified Chinese Version)
WP-8447-EN CR 4-slot Standard PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (RoHS) (Multilanguage Version)
WP-8447-TC CR 4-slot Standard PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (RoHS) (Traditional Chinese Version)
WP-8447-SC CR 4-slot Standard PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (RoHS) (Simplified Chinese Version)
WP-8847-EN CR 8-slot Standard PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (RoHS) (Multilanguage Version)
WP-8847-TC CR 8-slot Standard PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (RoHS) (Traditional Chinese Version)
WP-8847-SC CR 8-slot Standard PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (RoHS) (Simplified Chinese Version)

Tính năng

 • Windows CE 5.0
 • Embedded ISaGRAF Ver.3 SoftLogic (IEC 61131-3)
 • FTP server, Web server (supports VB script, JAVA script), Embedded SQL server
 • Net Compact Framework 3.5
 • SDK: Dll for eVC, Dll for Visual Studio.Net 2003/2005/2008
 • Protocol: NET ID; eLogger HMI; Modbus TCP/IP Master/ Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Schedule Control; Data Binding; File Access and Data Log; Web HMI; Send Email; SMS; SQL Client; …
 • PXA270 or compatible, 32-bit, 520 MHz
 • 128 MB SDRAM; 96 MB Flash
 • 2/4 cổng RS-232/485; 1 cổng USB
 • 2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 1/4/8 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
 • Đầu vào nguồn dự phòng

ISaGRAF based ViewPAC Series

VP-23W7-EN CR ISaGRAF based ViewPAC with 3.5″ LCD and 3 I/O slots (OS: Multilanguage) (RoHS)
VP-23W7-TC CR ISaGRAF based ViewPAC with 3.5″ LCD and 3 I/O slots (OS: Traditional Chinese) (RoHS)
VP-23W7-SC CR ISaGRAF based ViewPAC with 3.5″ LCD and 3 I/O slots (OS: Simplified Chinese) (RoHS)
VP-25W7-EN CR ISaGRAF based ViewPAC with 5.7″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Multilanguage) (RoHS)
VP-25W7-TC CR ISaGRAF based ViewPAC with 5.7″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Traditional Chinese) (RoHS)
VP-25W7-SC CR ISaGRAF based ViewPAC with 5.7″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Simplified Chinese) (RoHS)
VP-4137-EN CR ISaGRAF based ViewPAC with 10.4″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Multilanguage) (RoHS)
VP-4137-TC CR ISaGRAF based ViewPAC with 10.4″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Traditional Chinese) (RoHS)
VP-4137-SC CR ISaGRAF based ViewPAC with 10.4″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Simplified Chinese) (RoHS)

Tính năng

 • Windows CE 5.0
 • Embedded ISaGRAF Ver.3 SoftLogic (IEC 61131-3)
 • FTP server, Web server (supports VB script, JAVA script), Embedded SQL server
 • Net Compact Framework 3.5
 • SDK: Dll for eVC, Dll for Visual Studio.Net 2005/2008
 • Protocol: NET ID; eLogger HMI; Modbus TCP/IP Master/ Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Schedule Control; Data Binding; File Access and Data Log; Web HMI; Send Email; SMS; SQL Client; …
 • PXA270 or compatible, 32-bit, 520 MHz
 • 128 MB SDRAM; 96 MB Flash
 • Màn hình 3.5″/ 5.7″/ 10.4″ TFT LCD
 • 2 cổng RS-232/485; 1/2 cổng USB
 • 1 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 3 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer

ISaGRAF based 8000 Series PAC

iP-8417 CR 4-slot ISaGRAF Based RS-485 PAC with 80186-80 CPU and MiniOS7 (RoHS)
iP-8817 CR 8-slot ISaGRAF Based RS-485 PAC with 80186-80 CPU and MiniOS7 (RoHS)
iP-8447 CR 4-slot ISaGRAF Based Ethernet PAC with 80186-80 CPU and MiniOS7 (RoHS)
iP-8847 CR 8-slot ISaGRAF Based Ethernet PAC with 80186-80 CPU and MiniOS7 (RoHS)
I-8417 CR 4-slot ISaGRAF Based Serial Embedded Controller with 80188-40 CPU and 4 COM Ports (Blue Cover) (RoHS)
I-8417-G CR 4-slot ISaGRAF Based Serial Embedded Controller with 80188-40 CPU and 4 COM Ports (Gray Cover) (RoHS)
I-8437-80 CR 4-slot ISaGRAF Based Ethernet Embedded Controller with 80186-80 CPU, 4 COM Ports and 1 Ethernet Port (Blue Cover) (RoHS)
I-8437-80-G CR 4-slot ISaGRAF Based Ethernet Embedded Controller with 80186-80 CPU, 4 COM Ports and 1 Ethernet Port (Gray Cover) (RoHS)
I-8817 CR 8-slot ISaGRAF Based Serial Embedded Controller with 80188-40 CPU and 4 COM Ports (Blue Cover) (RoHS)
I-8817-G CR 8-slot ISaGRAF Based Serial Embedded Controller with 80188-40 CPU and 4 COM Ports (Gray Cover) (RoHS)
I-8837-80 CR 8-slot ISaGRAF Based Ethernet Embedded Controller with 80186-80 CPU, 4 COM Ports and 1 Ethernet Port (Blue Cover) (RoHS)
I-8837-80-G CR 8-slot ISaGRAF Based Ethernet Embedded Controller with 80186-80 CPU, 4 COM Ports and 1 Ethernet Port (Gray Cover) (RoHS)

Tính năng

 • MiniOS7 Inside
 • Embedded ISaGRAF Ver.3 SoftLogic (IEC 61131-3)
 • Protocol: NET ID; Modbus TCP/IP Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Send Email; SMS; CAN/CANopen; …
 • 80186 or compatible, 16-bit and 80 MHz hoặc 80188 or compatible, 8-bit and 40 MHz
 • 512 KB SDRAM; 512 KB Flash
 • 4 cổng RS-232/485
 • 1/2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O 4/8 slot
 • Real Time Clock, Watchdog Timer

ISaGRAF based uPAC

I-7188XG CR ISaGRAF Based Palm-Sized Serial PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 1 DI and 1 DO (RoHS)
I-7188XGD CR ISaGRAF Based Palm-Sized Serial PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 1 DI, 1 DO and 7-Segment LED Display (RoHS)
I-7188EG CR ISaGRAF Based Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 1 I/O Bus (RoHS)
I-7188EGD CR ISaGRAF Based Palm-sized Ethernet PAC with 80188-40 CPU, MiniOS7, 1 I/O Bus and 7-Segment LED Display (RoHS)
uPAC-7186EG-G CR ISaGRAF Based Palm-Sized Serial/Ethernet PAC with 80186-80 CPU, MiniOS7 (RoHS)
uPAC-7186EGD-G CR ISaGRAF Based uPAC-7186 with 80186-80 CPU, MiniOS7 and 7-Segment LED Display (RoHS)

Tính năng

 • MiniOS7 Inside
 • Embedded ISaGRAF Ver.3 SoftLogic (IEC 61131-3)
 • Protocol: NET ID; Modbus TCP/IP Slave; Modbus RTU/ASCII Master/ Slave; DCON Protocol; User-defined Protocol; Send Email; SMS; CAN/CANopen; Ebus …
 • 80186, 80 MHz hoặc 80188, 40 MHz
 • 512/640 KB SDRAM; 512 KB Flash
 • 2 cổng RS-232/485
 • 1/2 cổng 10/100/1000M Ethernet
 • Hỗ trợ khe cắm mở rộng I/O X-board
 • Real Time Clock, Watchdog Timer
Từ khóa:
Chia sẻ:
191 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.