Trang chủ » Switch công nghiệp Rackmount 3onedata
Switch công nghiệp Rackmount 3onedata
Sản PhẩmTruyền thông công nghiệp (Industrial Communication)

Switch công nghiệp Rackmount 3onedata

Admin 4 Th12, 2021
Chia sẻ:
346 0

Switch công nghiệp Rackmount được lắp đặt trong tủ rack với kích thước 1U hoặc 2U. Với số lượng lớn cổng 20; 24; 28 cổng Ethernet hay quang, Switch công nghiệp Rackmount là sự lựa chọn tuyệt vời cho các thiết bị ở phòng điều khiển trung tâm.

3onedata cung cấp series Switch Ethernet công nghiệp Rackmount đa dạng với nhiều lựa chọn bao gồm:

 • Switch công nghiệp Layer 3
 • Switch công nghiệp Layer 2 dạng quản lý
 • Switch công nghiệp Layer 2 dạng không quản lý

Đi kèm với nhiều tùy chọn cổng Ethernet, Gigabit Ethernet, cổng quang, module quang SFP… cho khách hàng chọn lựa.

Switch công nghiệp Layer 3

ICS5028G-4XGS-8GC Layer 3, 16-port 10/100/1000Base-T(X)+8-port Gigabit combo+4-port 10 Gigabit SFP(SFP slot) , dual power supply:100~240VAC/DC

Tính năng

 • Thiết bị quản lý tập trung SNMP v1 / v2c / v3, RMON, Phản chiếu cổng, QoS, LLDP, Máy chủ DHCP, Quản lý tệp, Quản lý nhật ký, Thống kê cổng, ARP, Quản lý PoE
 • Xếp hạng quyền người dùng, ACL, xác thực 802.1X, cảnh báo cổng, cảnh báo nguồn, ngăn chặn bão, cấu hình Telnet, cấu hình SSH, bảo vệ vỗ liên kết, NAT, DHCP snooping, phát hiện vòng lặp
 • 802.1Q VLAN, Port Trunking, Bandwidth Management, Flow Control, Port Isolation
 • Static Multicast, Multicast Passthrough, GMRP, IGMP-Snooping, PIM-SM, PIM-DM
 • Ring, STP/RSTP/MSTP, ERPS
 • Ping, Traceroute, Port Loopback, SFP Digital Diagnosis
 • VRRP, RIP, OSPF, BGP
 • Time Management: NTP

Switch công nghiệp Layer 2 dạng quản lý

Layer 2 managed Switches (28*Giga ports)

IES5028series IES5028G-8GC-4GS 16-port 10/100/1000Base-T(X)+8-port Gigabit combo+4 port1000M SFP(SFP slot), dual power supply:100~240VAC/DC

Tính năng

 • SNMP v1/v2c/v3 Centralized Management of Equipment, RMON, Port Mirroring, QoS, LLDP, DHCP Server, DHCP Client, File Management, Log Management, Port Statistics
 • Classification of User Permissions, Radius Server Authentication, ACL, 802.1X Authentication, Port Alarm, Power Supply Alarm, Storm Suppression, SSHD Configuration, Telnet Configuration, HTTPS Configuration
 • 802.1Q VLAN, Port Trunking, Bandwidth Management, Flow Control, Port Isolation
 • Static Multicast, GMRP, IGMP-Snooping
 • SW-Ring, STP/RSTP/MSTP, ERPS
 • Ping, Traceroute, Port Loopback, VCT, DDM
 • VRRP, RIP, OSPF, BGP
 • Time Management: NTP

Layer 2 managed Switches, 4*Giga Ethernet ports+ 24 Fast Ethernet Ports

IES5028series IES5028-4GS 4*1000M SFP(SFP slot) + 24*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5028-4GS-2F 4*1000M SFP(SFP slot) + 2*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 22*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 2*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 22*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5028-4GS-4F 4*1000M SFP(SFP slot) + 4*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 20*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 4*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 20*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5028-4GS-8F 4*1000M SFP(SFP slot) + 8*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 16*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 8*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 16*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5028-4GS-12F 4*1000M SFP(SFP slot) + 12*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 12*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 12*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 12*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5028-4GS-16F 4*1000M SFP(SFP slot) + 16*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 8*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 16*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 8*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5028-4GS-20F 4*1000M SFP(SFP slot) + 20*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 4*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 20*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 4*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5028-4GS-24F 4*1000M SFP(SFP slot) + 24*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 24*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM),  single power supply:100~240VAC/DC

Tính năng

 • SNMP v1/v2c Centralized Management of Equipment, RMON, Port Mirroring, QoS, DHCP Server, DHCP Client, File Management, Port Statistics
 • Classification of User Permissions, Port Alarm, E-mail Alarm
 • 802.1Q Vlan, Static Port Aggregation, Bandwidth Management, Flow Control
 • Static Multicast, GMRP, IGMP-Snooping
 • SW-Ring, STP/RSTP
 • Time Management: NTP

Layer 2 managed Switches, 24 Fast Ethernet Ports

IES5024series IES5024 24*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5024-2F 2*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 22-port 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
2*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 22-port 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5024-4F 4*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 20* 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 20* 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5024-8F 8*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 16* 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
8*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 16* 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5024-12F 12*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) +12*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
12*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) +12*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
12*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 40KM) +12*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5024-16F 16*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 8*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
16*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 8*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5024-20F 20*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) +4*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
20*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) +4*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES5024-24F 24*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM),  single power supply:100~240VAC/DC
24*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM),  single power supply:100~240VAC/DC

Tính năng

 • Console/Telnet/WEB Management, SNMP v1/v2c Centralized Management of Equipment, RMON, Port Mirroring, QoS, DHCP Server, DHCP Client, File Management, Port Statistics
 • Classification of User Permissions, Mac Port Lock, E-mail Alarm, Relay Alarm
 • 802.1Q Vlan, Static Port Aggregation, Bandwidth Management, Flow Control
 • Static Multicast, GMRP, IGMP-Snooping
 • SW-Ring, STP/RSTP
 • Time Management: NTP

Switch công nghiệp Layer 2 dạng không quản lý

Layer 2 Unmanaged Switches, 4*Giga Ethernet ports+ 24 Fast Ethernet Ports

IES1028series IES1028-4GS 4*1000M SFP(SFP slot) + 24*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1028-4GS-2F 4*1000M SFP(SFP slot) + 2*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 22*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 2*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 22*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1028-4GS-4F 4*1000M SFP(SFP slot) + 4*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 20*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 4*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 20*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1028-4GS-8F 4*1000M SFP(SFP slot) + 8*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 16*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 8*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 16*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1028-4GS-12F 4*1000M SFP(SFP slot) + 12*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 12*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 12*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 12*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1028-4GS-16F 4*1000M SFP(SFP slot) + 16*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 8*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 16*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 8*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1028-4GS-20F 4*1000M SFP(SFP slot) + 20*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 4*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 20*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 4*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1028-4GS-24F 4*1000M SFP(SFP slot) + 24*100Base-FX (Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM),  single power supply:100~240VAC/DC
4*1000M SFP(SFP slot) + 24*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM),  single power supply:100~240VAC/DC

Tính năng

 • Transmission mode: store and forward

 • MAC address: 8K

 • Packet buffer size: 3Mbit

 • Backplane bandwidth: 12.8G

 • Switch time delay: <10μs

 • LED Indicator: Running Indicator, Port Indicator, Power Supply Indicator

Layer 2 Unmanaged Switches, 24 Fast Ethernet Ports

IES1024series IES1024 24*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1024-2F 2*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 22-port 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
2*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 22-port 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1024-4F 4*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 20* 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
4*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 20* 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1024-8F 8*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 16* 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
8*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 16* 10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1024-12F 12*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) +12*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
12*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) +12*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1024-16F 16*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) + 8*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
16*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) + 8*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1024-20F 20*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM) +4*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
20*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM) +4*10/100Baes-T(X) (RJ45),  single power supply:100~240VAC/DC
IES1024-24F 24*100Base-FX ( Multi-mode, SC/ST/FC, 2KM),  single power supply:100~240VAC/DC
24*100Base-FX (Single-mode, SC/ST/FC, 20KM),  single power supply:100~240VAC/DC

Tính năng

 • Transmission mode: store and forward

 • MAC address: 8K

 • Packet buffer size: 3Mbit

 • Backplane bandwidth: 12.8G

 • Switch time delay: <10μs

 • LED Indicator: Running Indicator, Port Indicator, Power Supply Indicator

MC&TT – Nhà phân phối và bảo hành chính hãng các sản phẩm switch công nghiệp của hãng 3onedata tại thị trường Việt Nam.

Từ khóa:
Chia sẻ:
346 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.