Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp giao thức HART của ICP DAS
Thiết bị truyền thông công nghiệp giao thức HART của ICP DAS
Sản PhẩmTruyền thông công nghiệp (Industrial Communication)

Thiết bị truyền thông công nghiệp giao thức HART của ICP DAS

Admin 4 Th1, 2022
Chia sẻ:
130 0

Giao thức HART

Giao thức HART (Highway Addressable Remote Transducer) sử dụng tiêu chuẩn Bell 202 Frequency Shift Keying (FSK) để chồng các tín hiệu liên lạc kỹ thuật số lên dòng điện vòng 4-20 mA như hình dưới đây. HART giao tiếp với tốc độ 1200 bps mà không bị gián đoạn và nhiễu với tín hiệu 4-20mA và cho phép ứng dụng máy chủ (chính) gửi / nhận thông tin kỹ thuật số từ một thiết bị trường thông minh.

Tín hiệu 4-20mA truyền đạt giá trị đo chính – tiêu chuẩn công nghiệp nhanh nhất và đáng tin cậy nhất. Tín hiệu số có thể được sử dụng cho thông tin thiết bị bổ sung bao gồm trạng thái thiết bị, chẩn đoán, giá trị đo hoặc tính toán bổ sung, v.v. Do đó, giao tiếp HART bao gồm thông tin tương tự và kỹ thuật số cung cấp giải pháp truyền thông trường hoàn chỉnh chi phí thấp và rất mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng và cấu hình.

HART là giao thức master/slave cung cấp tối đa hai master (chính và phụ) và master phụ như thiết bị cầm tay có thể được sử dụng để giám sát / kiểm soát thông tin của bus HART. HART có thể được sử dụng trong các chế độ khác nhau như điểm-điểm hoặc đa điểm để truyền thông tin đến / từ các công cụ trường thông minh và hệ thống điều khiển hoặc giám sát trung tâm. Sau đây là mô tả về hai chế độ hoạt động chính của HART.

  • Peer-to-Peer mode (analog/digital)

Thông tin tương tự và kỹ thuật số có thể được giao tiếp đồng thời trong chế độ này. Cả dòng điện 4-20 mA và tín hiệu kỹ thuật số đều là giá trị đầu ra hợp lệ từ thiết bị HART. Địa chỉ thăm dò của thiết bị HART phải được đặt thành “0” và chỉ một thiết bị HART có thể được đưa lên bus HART.. Chế độ giao tiếp “liên tục” tùy chọn trong đó một thiết bị slave duy nhất có thể phát liên tục thông báo trả lời HART tiêu chuẩn có thể được sử dụng trong cấu hình ngang hàng và có thể có tốc độ cập nhật cao hơn.

  • Multi-drop mode (digital)

Trong chế độ này, chỉ có thể sử dụng tín hiệu kỹ thuật số và dòng điện vòng tương tự được cố định ở 4 mA. Có thể có tới 15 thiết bị trên HART bus. Địa chỉ thăm dò của các công cụ có thể từ 1 đến 15 và mỗi công cụ cần một địa chỉ duy nhất.

Thiết bị truyền thông công nghiệp giao thức HART của ICP DAS

Sau đây là các sản phẩm HART do ICP DAS cung cấp bao gồm bộ chuyển đổi, Gateway và Module I/ O từ xa, v.v.

Bộ chuyển đổi tín hiệu HART

I-7547 CR Ethernet To HART Converter (Gray Cover) (RoHS)
I-7567 CR USB To HART Converter (Gray Cover) (RoHS)
I-7570 CR Serial To HART Converter (Gray Cover) (RoHS)
HRT-227CS CR HART to Single Mode Fiber Converter (RoHS)

Bộ chuyển đổi Gateway

HRT-310 CR Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (Upright) (RoHS)
HRT-310-UTA CR Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (Upright) (RoHS) (for -40 ℃ application)
HRT-710 CR Modbus/HART Gateway (RoHS)
HRT-710-UTA CR Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (RoHS) (for -40 ℃ application)
HRT-711 CR Modbus TCP to HART Gateway (RoHS)
HRT-711-UTA CR Modbus TCP/UDP to HART Gateway (RoHS) (for -40 ℃ application)
GW-7557-B CR PROFIBUS/HART Gateway (RoHS)

Remote I/O Unit

I-87H17W CR 8-channel HART Current Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Bộ lọc tín hiệu HART

HRT-370 CR HART Signal Filter (Upright) (RoHS)
Từ khóa:
Chia sẻ:
130 0

Bình luận

Bình luận đã bị đóng.